Boompi

kontroversiell amerikansk app för dejting. – Kvinnor som använder Boompi för att träffa män kan i hemlighet låta sina väninnor tjuvläsa dialogen mellan kvinnan och den eventuella dejten. Det omvända är inte möjligt. Utvecklarna motiverar detta med att kvinnor är mer villiga att träffa en man om deras väninnor också gillar mannen. – Se boompi.com.

Venmo

amerikansk betaltjänst som baseras på en app för smarta mobiler. – Venmo liknar Swish. Man kan skicka pengar till alla som också har ett Venmokonto. Beloppet dras direkt från ett bankkonto som är knutet till Venmokontot. – Se venmo.com.

[betalningar]

betalapp

program som man betalar för. Se app för applikation.

Hackerrank

amerikanskt företag som bedömer jobbsökande programmer­are genom att testa dem. – In­tresser­ade programmer­are får lösa programmeringsuppgifter, och om de klarar dem blir de rekommender­ade för anställ­ning. – Hacker­rank App är en app som dels erbjuder programmerare uppgifter att lösa, dels ger dem möjlighet att söka jobb. – Se hackerrank.com.

Jodel

social app för anonyma med­de­landen. – Jodel riktar sig till studenter. Med­de­­landen kan läsas av andra an­­vändare inom tio kilo­meters radie. De kan betyg­sätta med­de­landena genom att rösta upp eller ner dem. – Jodel har ut­veck­lats av det tyska före­taget Jodel App, ti­di­gare TellM. Den finns för Android* och IOS*. – Se jodel-app.com. – Den 12 oktober 2015 stängde Lunds uni­ver­si­tet hela dagen efter ett hot på Jodel (se press­med­de­lande: länk). Samma dag stängdes två skolor i Skut­skär av samma an­led­ning. Två dagar senare var Jodel den näst mest ner­lad­da­de appen i App Store*. – Jäm­för med After School, canary, Nearby, Whisper och Yik Yak

stalker app

program (app) som påstås kunna visa vilka som tittar på an­vändarens in­for­ma­tion på face­book eller andra sociala nätverk. Det är alltså program som påstås avslöja personer, stalkers, som för­följer eller kart­lägger användaren. – Face­book hävdade i mars 2010 att stalker apps var bluff och att sådana på­stådda appar skulle tas bort från Facebook.

burner

  1. burner phone – se dumpphone;
  2. Burner – app som ger till­fälliga telefon­nummer till smarta mobiler. Det till­fälliga numret visas i mot­tagarens nummer­presenta­tör i stället för det riktiga numret när man ringer. Det till­fälliga numret kan tas bort när man vill. Finns för Android och Iphone, och bara i USA. – Se burnerapp.com.

Amazon Music

program för uppspelning av musik och video som lagrats på Amazon Cloud Drive. Varje användare kan spela musik och video som hon själv har lagrat, eller köpt från Amazon. Man kommer inte åt annan musik. (Se music locker.) – Amazon Cloud Player finns som ett webb­läsar­baserat program som kan köras på alla vanliga person­datorer och som en app för mobil­tele­foner med Android. – Hette tidigare Amazon cloud player. – Läs mer på Amazon.

Soundhound

app för musik­igen­känning. – Sound­hound kan känna igen låtar som användaren spelar upp, sjunger eller nynnar. Det kan också visa texten. – Sound­hound kommer från ett företag med samma namn, se soundhound.com. – Sound­hound har också utveck­lat appen Hound, som kan svara på talade frågor.