native app

nativ app, ursprunglig appapp som är skriven direkt för den smarta mobilens operativsystem. Den är alltså inte skriven för att köras i en webbläsare. Nativa appar kan dra fördel av telefonens inbyggda funktioner som sensorer och kamera. För ordet native, klicka här.

Google Now

tidigare namn på tjänst som tillhandahåller personlig information anpassad till tid och plats. Ingår som app i operativsystemet Android, version 4.1 och senare. Från 2015 har Google slutat använda epitetet Now. Tjänsten ingår i stället i appen Google App. – Google Now tillhandahåller nyheter, sport, väder, restider, tidtabeller, restauranger i närheten, menyer och annat och anpassas till användarens beteende och preferenser. Det är en personlig digital assistent som påminner om visionen Knowledge navigator. Google Now har kritiserats för att det kartlägger användarens beteende i detalj. – Se Googles webb­plats.

[appar]

smart mobil

(smartphone) – mobiltelefon som också kan an­vändas som hand­dator: man kan hantera e-post och titta på webb­sidor med den, och köra program av ungefär samma slag som på person­datorer, se app. – Smarta mobiler har ett tangentbord med bokstäver och andra tecken, antingen ett fysiskt tangentbord i miniatyr eller ett virtuellt tangent­bord. De brukar också ha in­byggda sensorer (accelero­meter, termo­meter, fukt­sensor och annat), gps och kom­pass som utvecklare lätt kan koppla till pro­gram för telefonen. – Smarta mobiler kallas också för smarta tele­foner, smart­tele­foner, smart­mobiler och mobil­datorer. – Se också Dataterm­gruppen* (länk). – – Se också phablet. – – Mot­­sats: ring­telefon, även kallat dum­telefon (dumbphone).