Newton

Hand som håller en Apple Messagepad.
Messagepad, mer känd som Newton.

system för person­liga digitala assis­tenter (pda:er) som ut­veck­lades av Apple i början av 1990-talet. Det av­vecklades 1998. – New­­ton-systemet var avsett för penn­datorer utan tangent­bord. Det hade auto­matisk tydning av text som skrevs för hand på bild­skärmen. Newton hade också inte­grerad hantering av infor­ma­tion: upp­gifter i an­teck­ningar, kalender och adress­bok hanterades som en enda data­bas, free-form data­base. – Message­pad var helt skilt från Mac­intosh. – Apples egna Newton-hand­dator hette egentligen Message­pad, men kallades oftast för Newton. De såldes från 1993. Även andra före­tag till­verkade hand­datorer baserade på Newton. – New­ton­sats­ningen lades ner av Steve Jobs våren 1998. Då hade den mindre och enklare Palm börjat ta över marknaden för pda:er. – New­ton började som pro­jektet Knowledge navigator på initiativ av Apples då­varande chef John Sculley.

Hypertransport

teknik för sammankoppling av komponenter på datorns kretskort – en ersättning för bussar. Hypertransport sammankopplar alla anslutna komponenter direkt med snabba enkelriktade förbindelser med begränsad bandbredd (små datamängder). Som helhet ger tekniken mycket hög kapacitet för dataöverföring mellan komponenterna. Hypertransport utvecklas av ett konsortium med företag som AMD, Apple, Cisco, Sun och transmeta. Läs mer på hypertransport.org.

G4

processor i PowerPC-serien, lanserad 1998 som som PowerPC 7400 G4 med en klockfrekvens på 350 MHz (senare upp till 1,4 GHz). Utvecklades av Motorola i samarbete med Apple. Nytt var Velocity Engine, en instruktionsuppsättning för snabb bildbehandling. Motorola hade 1999 problem med att leverera tillräckligt många G4 till Apple, vilket ledde till problem för Apple och en konflikt mellan Apple och Motorola. Apple gick 2005 över till processorer från Intel och senare till egenutvecklade processorer, se Apple A4. – G4 var en vanlig beteckning på Macar med samma processor.

Microsoft Courier

planerad men nerlagd surf­platta, utvecklad av Microsoft. Courier, som blev känd i slutet av 2009, hade en ovanlig bok­liknande form med två bild­skärmar som kunde vikas ihop. Den skulle hanteras med fingret eller med en elek­tro­nisk penna. Courier sågs ett tag som Micro­softs alternativ till apples Iphone. I april 2010 med­delade Micro­soft att före­taget inte tänkte sätta Courier i till­verk­ning.

G3

processor i PowerPC-serien, lanserad 1997 av IBM och Motorola. Var då snabb och strömsnål och passade därför bra i Apples* bärbara datorer. De första versionerna hade en klockfrekvens på under 400 MHz, men tekniska förbättringar gjorde att senare versioner klarar upp till 900 MHz. Den användes av Apple fram till 2003.

G5

64-bitars PowerPC-processor, lanserad i apples Mac G5 sommaren 2003. Utvecklad av IBM. Macen med G5-processor var den första persondatorn med 64-bitarssystem och marknadsfördes som världens snabbaste persondator. En version med en klockfrekvens på minst tre gigahertz utlovades till 2004, men IBM kunde inte leverera det, vilket är en av anledningarna till att Apple under 2006 gick över till Intelprocessorer i Macarna. – G5 är också en vanlig beteckning på Macar med G5-processor.