Fel 53

felmeddelande som på Iphone modell 6 visar att telefonen har gjorts oanvändbar. Det händer om man har uppgraderat till version 9 av operativsystemet IOS efter att ha bytt ut telefonens finger­avtrycks­avkännare Touch ID hos en fristående reparatör. – Apple* motiverar detta med att det ska gå att installera en fingeravtryckskännare som spionerar på användaren. – Det kan också finnas andra förklaringar till felmeddelandet. Fel 53 innebär att telefonen blir förstenad och inte går att återställa. – Fel 53 blev känt i slutet av 2014, och i början av 2016 fick det stor uppmärksamhet. En del användare hotar Apple med grupptalan (class action suit).

safirglas

(sapphire glass) – mycket hårt, praktiskt taget repfritt glas gjort av syntetisk safir. Med andra ord aluminiumoxid. – Safirglas går bara att repa med diamant, rubin och safir. Det används ofta i klockglas. Apple* använder safirglas i fingeravtrycksavkännaren på Iphone och lär också planera att ha det i Apple Watch.

nypa

(to pinch) – förminska bilden på en pekskärm genom att ”nypa” med två fingrar på skärmen. Man vidrör bildskärmen med två fingrar samtidigt och rör dem sedan mot varandra. Vill man i stället förstora bilden drar man i stället fingrarna från varandra. Båda greppen kallas gemensamt för att nypa. Tekniken infördes av Apple med Iphone, men finns även på andra handhållna datorer och mobiltelefoner.

multipekskärm

(multitouch screen) – pekskärm som man kan vidröra (peka på) med två eller flera fingrar samtidigt. Skärmen känner av varje fingers position separat. Med flera fingrar kan användaren utföra manövrer som inte är möjliga med ett finger, till exempel markera att en bild ska roteras, eller förstora eller förminska en bild genom att dra fingrarna isär respektive ihop. – Den första kommersiella produkten med multipekskärm var apples Iphone. Multi-Touch är ett varumärke som Apple äger. Multipekskärm finns dock på produkter från flera andra företag, till exempel på microsofts Zune och Palm Pre.

Itunes LP

filformat som förutom musik kan innehålla text, bilder och video. Har utvecklats av Apple för att musik från Apples musikbutik Itunes ska kunna förses med samma slags information som annars finns på skivomslag. Påminner om filformatet CMX.

Apple SIM

det icke operatörs­låsta sim-kort som är in­stallerat på Apples* Ipad Air 2. – Apple SIM är inte knutet till någon be­stämd operatör, utan an­vändaren kan välja mellan flera operatörer. För an­vändaren ger det möjligt att välja det för­mån­ligaste er­bjudandet bland flera, men det gör också att hon kan byta operatör utan att behöva flytta den personliga in­formation som hon har lagrat på kortet. – När Ipad Air 2 pre­senterades i oktober 2014 nämndes inget om Apple SIM. Det antas ha berott på att de operatörer som Apple sam­arbetar med, och som säljer operatörs­bundna Ipad till kraftigt ner­satt pris, inte var roade. – Se Apples webb­sidor. – Läs också om standarden e-sim, som bland annat Apple stöder.

Apple A9

processorn i Apples* mobil­tele­foner Iphone 6S och Iphone 6S Plus. Den lanserades i september 2015.

Numbersync

varumärke för tjänst som gör att kundens telefon­nummer går direkt till flera apparater, även om abon­nent­ens smarta mobil inte finns i när­heten. Man ska alltså kunna ta emot ett tele­fon­sam­tal med, till exempel, en smart klocka utan att det för­med­las av en mobil­tele­fon. – Tjänsten erbjuds av ameri­kanska AT&T för abon­nenter som har Apples* IOS.

coopetition

cooperation och competition – sam­arbete och kon­kur­rens – när två företag sam­arbetar på ett plan (ofta tekniskt) sam­tidigt som de kon­kur­rerar på mark­naden. – Känt exempel: Apple* och Micro­soft*, som kon­kur­re­rar om operativ­system och smarta mobiler, sam­tidigt som Micro­­soft tjänar pengar på Office-program för Mac, vilket Apple upp­muntrar.