dedicated graphics

dedikerad grafik, dedikerat grafikkort – kraftfullt grafikkkort med eget arbetsminne. – Används ibland som synonym till discrete graphics, men det är inte samma sak. Dedikerade grafikkort är vanligtvis instickskort, alltså utbytbara, men de behöver inte vara det.

bootstrap

starta dator – köra den automatiska process som läser in datorns operativ­­system från hård­disken till arbets­­minnet (ram). – Detta är nöd­­vän­digt därför att arbets­­­minnet är ett flyktigt halv­­­­ledar­­­minne som töms på alla data när man stänger av datorn. På engelska säger man oftast bara ”to boot”, vilket ofta för­­svenskas till ”boota”, men säg hellre ”starta”. Äldre svensk term: själv­­in­mat­ande ladd­ning. – Boot­strap står för ”lift oneself by the boot­­straps”, orda­­­grant ”lyfta sig själv i stövel­­­stropp­arna” – ”lyfta sig själv i håret”. Det syftar på en para­­dox: när man startar datorn finns det inga pro­gram i arbets­­­minnet: alltså måste datorn läsa in pro­gram från hård­­­disken, men då be­hövs det ett pro­gram som säger åt datorn att göra det, och hur får man datorn att läsa in det pro­­­grammet? Datorn måste alltså ”lyfta sig själv i håret”. (Jäm­­för med en bil med bensin­motor, som måste ha en elektrisk start­­­motor för att gå igång.) Lös­ningen på para­­­doxen är att datorn har ett start­­­program (förr bios, numera uefi) per­ma­nent lagrat i ett fast minne. Det raderas alltså inte när datorn stängs av.

dump

kopiering av allt innehåll i ett minne, i en fil eller i en data­bas. Detta görs utan sållning eller om­formatering. En skärm­dump är en kopia av det som för ögon­blicket visas på bild­skärmen. En minnes­dump, på engelska core dump är en kopia av allt som för ögon­blicket finns i arbets­minnet. Att göra en dump kallas för att dumpa. – För cell tower dump, se bas­stations­tömning.

aktiv

(active) – om program: som för tillfället kan ta emot inmat­ningar (tangent­tryck­ningar, mus­rörel­ser, klick) från använd­aren. – Nor­malt det program som finns i det översta fönstret. Andra pro­gram kan vara öppna samtidigt (det vill säga att datorn har läst in dem i arbets­minnet och startat dem, och de syns i någon form på bild­skärmen), men bara ett av dem åt gången är aktivt i denna bemärk­else. (De andra öppna program­men kan vara i gång, det vill säga att de tar emot och be­arbe­tar informa­tion, men bara det för till­fället aktiva program­met inter­agerar med använd­aren.)

start

(boot, start) – främst: att starta en dator som har varit helt av­stängd. Datorn läser då in ope­ra­tiv­systemet i arbets­minnet från hård­disken. – Mer allmänt används ordet också om att ak­ti­vera datorn från ett energi­spar­läge. Ofta säger man också att man startar ett program, men i opera­tiv­systemen heter det att man öppnar program och filer. – Se också omstart.

lagring

(storage) – datalagring – beständig lagring av data. Lagrade data ska finnas kvar från ett arbetspass till ett annat, även om datorn har varit avstängd. Kan göras på hårddisk, optisk disk (cd eller dvd) eller magnetband. Man skiljer mellan arbetsminne, ofta kallat bara minne – kortlivad förvaring av data som behövs för pågående programkörning – och lagring. Om datalagringen gäller information som inte behövs i det dagliga arbetet talar man om arkiv. – Hårddiskar används både som komplettering av arbetsminne (se virtuellt minne) och som lagringsenhet.

cold boot attack

kallstartsattackdataintrång som utnyttjar det faktum att datorns arbetsminne är läsbart en kort tid efter att datorn stängts av. (Se kallstart). I arbetsminnet finns ofta krypteringsnycklar och lösenord, som naturligtvis är intressanta för brottslingar. Arbetsminnet (ram-minnet) är beroende av ström för att fungera, så dess innehåll försvinner när datorn stängs av, men arbetsminnet förblir ändå läsbart under några minuter efter att strömmen har brutits. Om man kyler ner minnet förlängs tiden. Om en brottsling kommer över en dator omedelbart efter att den har stängts av kan hon alltså, förutsatt att hon vet hur man gör, tappa arbetsminnet på information. – Läs mer här.