trollfabrik

(troll farm, troll factory) – propagandistgrupp som har till uppgift att sprida falska eller vilseledande påståenden på internet. Oftast anställd av en stat. Medlemmarna nästlar sig in i sociala medier och andra forum och agerar som vanliga privat­per­soner. – Använd­ning av troll­fabriker är ofta ett inslag i informationspåverkan. – Till skillnad från vanliga troll brukar trollfabriker­nas skribenter inte vara provoka­tiva, utan de vill verka trovärdiga. – Se till exempel artikel i New York Times (länk). –  Troll­fabrik var 2015 ett av årets nyord enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk).

[desinformation] [politik] [ändrad 8 december 2017]

ögonkramp

huvudvärk och övergående svårighet att se tydligt på långt håll. – Ögonkramp kan upp­komma när man länge har tittat på något som är nära ögonen, till exempel en mobil­telefon eller en bok. Ögonmusklerna blir då ansträngda och får svårt att åter­anpassa sig till seende på längre håll. Man talar också om falsk närsynthetfalsk därför att den brukar gå över. – För att undvika ögon­kramp bör man ta paus då och då från mobilen och gärna hålla den på längre håll än man brukar. – Ögon­kramp var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språktidningen (länk). – På engelska: eyestrain eller eye muscle strain

[it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 25 mars 2019]

klickokrati

(clickocracy) – klickdöme – fenomenet att det är antalet för­väntade klick som avgör vad som publiceras i massmedier. – Klick­dragande artiklar som kändis­skvaller och gulliga djur får gå före mer seriös journalistik. – Klickokrati var veckans nyord i Språk­tidningen i april 2015 (länk) och ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk). – Klicko­kratin: Mediekrisens första offer är sanningen (länk) är en bok från 2015 av Ulrika Kärn­borg (blogg). – The rise of click­ocracy: Politics for a digital age (se Google Books) av Justin Cash (länk) kom ut 2013.

[trender] [webbpublicering] [ändrad 8 augusti 2019]

geoblockering

  1. – geografisk begränsning av var en mobil­telefon eller en app kan användas. – En form av geoblockering är att en mobil­telefon slår larm när bäraren går utanför ett förutbestämt område. Telefonen meddelar då någon annan person eller tjänst. Det används bland annat för övervakning av barn. En annan form är att vissa appar inte går att använda på vissa platser. – Geoblockering förutsätter att telefonen har GPS eller annan teknik för positions­bestämning med tillräckligt hög precision. – På engelska: geofencing. – Se också geoslaveri;
  2. – se geostaket (virtuellt staket);
  3. – hinder för användare från vissa geo­grafiska områden att komma åt visst material på nätet. Det kan vara:
    • censur: diktaturer blockerar besök på regimkritiska sajter på internet, eller på andra sajter som regimen ser som olämpliga. – Se internet­ridån;
    • – motiverat av upphovs­rätt. Företag som tillhanda­håller musik, film och annat material på internet har ofta bara tillstånd från upphovsrättshavaren att sprida materialet i vissa länder. Därför blockerar de tittare från andra länder.

– Geo­block­ering av typ 3 utgår oftast från besökarens IP‑adress, som kan knytas till en viss plats. Det leder till att en kund som betalar för en videotjänst på nätet inte kan använda tjänsten om hon loggar in från ”fel land”, till exempel på semestern. Det har naturligtvis lett till klagomål. Å andra sidan är det relativt lätt att kringgå geoblockering genom att använda en anonymiseringstjänst eller VPN, som byter ut IP‑adressen. – I december 2015 lade EU‑kommissionen fram ett förslag om att förbjuda geoblockering, se artikel i Computer Sweden: länk; och pressmeddelande från EU från november 2017: länk. EU antog därefter 2018 en förordning mot obefogad geoblockering – se EU:s webbsidor.

– Geo­block­ering var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språktidningen (länk). – På engelska: geoblocking, geo-blocking. – IDG:s artiklar om geoblockering – länk.

[censur] [geo] [upphovsrätt] [övervakning] [ändrad 12 mars 2020]

Viralgranskaren

en nerlagd sajt som granskade påstå­enden som cirkulerade på internet. – Sajten drevs av tidningen Metro och lades ner i augusti 2019 när tidningen Metro lades ner. – Viralgranskaren påminde om amerikanska Snopes. Viralgrans­k­a­ren utsågs 2015 till Årets folkbildare. Se Metros webb­sidor (länk). – Viralgranskaren utvecklade ett tillägg till webbläsaren Chrome som varnar för sajter med falska nyheter, se här (finns kvar i augusti 2020). Jämför med B.S. Detector. Viralgranska­ren instiftade också Källkritikens dag. – I maj 2017 sade Metros dåvarande ägare Mats Qviberg i en intervju i Nyheter idag att en av jour­nal­ist­er­na som skriver i Viralgranskaren är en ”stalinist som vi borde bli av med”, vilket ledde till att TV4 sa upp samarbetet med Metro och till att Stor­stock­holms Lokaltrafik, SL, övervägde att säga upp samarbetet med Metro, som dittills hade distribuerats gratis i tunnelbanan. Qviberg sålde den 21 maj 2017 sina aktier i Metro för en krona. – Se också viral och vandrings­­sägen samt läs om Bluffakuten och sajtkoll.se†. – Viralgranska var ett av årets nyord 2017 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[källkritik] [ändrad 31 augusti 2020]