logg

förteckning över händelser skrivna i den ordning de inträffar. It-system för auto­ma­tiskt logg över händelser i systemet. Exakt vilka hän­del­ser som ska loggas bestäms av operativ­systemet och/eller av administratören. Syftet är främst att man vid behov ska kunna finna orsaken till fel. Loggen finns i logg­filen. –– Logg är kortform av loggbok. Att logga är att anteckna resultat eller händelser i den ordning de inträffar. – På engelska: log eller audit trail. – Se också blogg. – Jäm­för med logga och liggare.

blogject

”an object that blog – ett föremål som bloggar om sig själv. – Före­målet har pro­gram­me­rats att regel­bundet lägga upp in­for­ma­tion om var det finns, vart det är på väg, vad som finns i om­giv­ningen, tem­pe­ratur och annat som kan upp­fattas auto­ma­tiskt. – Om före­målet i stället tweetar kallas det för tweetject.

sidoblogg

blogg som står i en spalt intill en annan blogg. Den andra bloggen är huvud­bloggen. – På engelska: sideblog, side blog.

dooce

ge någon sparken för att hon skriver kritiskt om jobbet på sin blogg. Ordet dooce kommer från bloggen dooce.com, som skrivs av amerikanskan Heather Armstrong. Hon förlorade jobbet 2002 på grund av den bloggen. Ordet dooce är en felskrivning av dude.

blogroll

blogglista, bloggrulla – lista med länkar till andra bloggar, publicerade på en blogg. Även: när en bloggare på ett onödigt omsorgsfullt sätt citerar en massa andra bloggar. – Ordet: Blogroll anspelar på drumroll, trumvirvel.

blogga

  1. – skriva en blogg eller skriva inlägg på en blogg;
  2. liveblogga – skriva kommentarer till ett evene­mang (en kon­fe­rens, en debatt) medan det pågår: kom­men­ta­rerna visas för publiken på en duk, på webben eller i tv.

liveblogga

att kommentera något i sociala medier medan det pågår. Vanligt på konferenser, produkt­lanseringar och liknande. Ofta visas livebloggarnas kommentarer på storskärm för de närvarande. Vanligtvis livebloggar man inte på en vanlig blogg utan, som sagt, i sociala medier. – På engelska: live blogging.