thin media

enkel och billig publicering av material på webben, ofta i form av en blogg. Kallas även för nanopublishing.

splog

spam blog – spamblogg, splogg – blogg som finns till bara för att höja en annan webbsidas rankning i sökmotorer som Google. Texten är ofta kopierad från andra webbsidor med hög rankning hos Google, späckad med länkar till de webbsidor som ska stödjas. – Splogging är att skriva inlägg i en diskussion på någon annans blogg enbart för att stoppa in länkar till en webbsida i texten. Detta för att indirekt höja den webbsidans rankning i Google och andra sökmotorer. – Jämför med kommentarspam.

rtwt

””read the whole thing”” – vanlig uppmaning på bloggar som länkar till information på andra webb­sidor. – Mer nätspråk.

phlog

photo blogblogg där foton är det viktiga – foton med högre kvalitet än bilder som tagits med mobiltelefon, se moblogg.

ordskur

(word burst) – snabb ökning av användningen av ett ord (vilket kan mätas på webbsidor och bloggar).

msm

mainstream media – vanliga tidningar, radio och tv – till skillnad från nyare typer av medier som bloggar.

mobcast

(mobile podcast) – poddradio (podcast) med mobiltelefoner – alltså att ljud och även bild som sänds från mobiltelefoner publiceras direkt på webben i bloggar. (Jämför med moblogging.) Mob i mobcast anspelar både på mob som i mobil och mob som i smart mob.

milblog

military blogblogg som soldater skriver, vanligtvis utan befälens medgivande.

journal blog

dagboksblogg – den vanligaste formen av personlig blogg. Bloggaren berättar om händelser och reflektioner i kronologisk ordning.