sleekbook

beteckning på extremt tunn bärbar dator. –– Beteckningen infördes 2012 av Hewlett-Packard (numera HP) som varumärke för datorer som liknar ultrabooks, men som inte svarar mot Intels specifikation av en ultrabook. En sleekbook har till exempel processor från AMD. Även andra företag än HP tillverkar, eller har tillverkat, sleekbooks. HP tycks ha slutat använda beteckningen.

PowerBook

varumärke för bärbar Macintosh 1991—2006. När den bärbara konsumentdatorn iBook lanserades 1999 blev PowerBook varumärke för Apples bärbara datorer för professionella användare. Från 2006 används i stället varumärket Macbook Pro.

[bärbara datorer] [ändrad 11 oktober 2018]

MacBook Pro

sedan 2005 varumärke för bärbara Macintosh för pro­fessio­nella användare. Datorerna har hög processorkapacitet, gott om kontakter och finns att köpa med 15-tums bildskärm och med den högupplösta bildskärmen Retina. – Tidi­gare kallades den produkt­linjen för Power­Book. – – Se också MacBook och MacBook Air.

[bärbara datorer] [ändrad 12 februari 2018]

iBook

 

iBook, öppnad, blå och vit.
Den fick ett öknamn och snart ny design.

under 1999——2005 namn på Apples bärbara datorer för kon­su­menter. –– iBook var den första persondatorn som levererades med inbyggt trådlöst nätverk, wi‑fi (Apple kallar det för AirPort). Det första utförandet av iBook kallades ibland för ”dasslocket” på grund av den rundade formgivningen, men senare modeller har raka linjer. –– Sedan 2005 använder Apple varumärket MacBook i stället för iBook. –– Apples bär­bara datorer för profes­sion­ella användare hette först PowerBook, från 2005 Macbook Pro. –– Håll i sär den bärbara datorn iBook och Apples program för e‑böcker, iBooks, numera Apple Books.

[bärbara datorer] [namnbyte] [ändrad 18 september 2018]

subnotebook

liten bärbar dator –– bärbar dator som är lättare och mindre (till yttermåtten) än en vanlig bärbar dator. Benämningen börjar bli föråldrad. (Jämför med laptop –– bärbar dator –– och notebook –– lätt bärbar dator.) –– Ett känne­tecken på en sub­note­book är att tangentbordet är mindre än på en vanlig bärbar dator. –– Ännu mindre bärbara datorer i traditionellt utförande med bildskärmen i locket kallas för minibärbara.

[bärbara datorer] [ändrad 26 februari 2018]

notebook

notebook computer –– lätt bärbar dator, bärbar dator. – Ordet, som har blivit föråldrat, används på engelska i synnerhet om lättare (under två kilo) bärbara datorer till skillnad från tyngre laptop computers. (Många gör ingen skillnad mellan de två orden.) En notebook har normal­stort tangent­bord, men kan för viktens skull sakna en del andra funktioner. Om den är så liten att tangenterna sitter tätare än vanligt kallas den på engelska för sub­note­book (liten bärbar dator). –– Se också minibärbar.