Playbook

Blackberry Playbook – nerlagd surfplatta från Black­berry. Till­känna­gavs i slutet av 2010 och släpptes till försälj­ning i början av 2011. Tillverkningen upphörde i slutet av 2014 på grund av låg efterfrågan. – Play­book var lite mindre än konkur­renter som Ipad och hade ett eget operativ­system, Black­berry Tablet OS.