dialogrobot

(chatbot) – datorprogram som kan föra en vettig dialog med människor, till exempel svara på frågor. – Sådana används i seriösa samman­hang, till exempel för rutin­mässig kund­tjänst och teknisk support. Det är inte nödvändigt att dialog­roboten uppfattas som en människa, utan den kan ses som en skriftlig variant av talsvar. – Ordet robot syftar har på att programmet agerar själv­ständigt på ett till synes intelligent sätt, utan mänsklig hjälp. (Det är alltså ingen plåtgubbe.) En dialog­robot som används i chatt på internet kan också kallas för chatt­robot, på engelska chatbot eller chatterbot. – Under namnet bottar har dialogrobotar blivit en trend under 2016. – Se också Eugene Goostman, Elbot, Eliza, Loebnerpriset, Tay†TuringtestWatson och XiaoIce.

[ai] [mjukvarurobotar] [språkteknik] [ändrad 5 september 2019]

bot

– kortform för robot, ut­talas ”bått”. Svensk plural: bottar. Ordet används oftast om datorprogram som fungerar relativt självständigt, så kallade mjukvarurobotar:

  1. – program som utför rutin­­artade arbets­­upp­gifter utan mänsklig tillsyn, till exempel att följa webb­­sidors länkar från sida till sida och att samla in sidornas inne­håll till en katalog eller ett index. – Jäm­­för med agent;
  2. – program som självständigt utför komplicerade operationer, eventuellt med inslag av artificiell intelligens;
  3. – i datorspel: dator­styrd mot- eller med­spelare till en mänsklig spelare. (Kallas också NPC);
  4. – i chatt: datorprogram som kan föra skriftliga sam­tal med människor: dialogrobot. – Se också social­bot;
  5. – ett slags smyg­­program, se bot­­nät.
  6. app med dialogrobot. Bottar i denna betydelse blev en trend i början på 2016. Tanken är att man ska kunna uträtta många slags ärenden genom ett muntligt samtal med en bot, som svarar med syntetiskt tal. Man ska till exempel kunna beställa biljetter och taxi eller boka bord i en muntlig dialog med en sådan bot;
  7. bot kan också vara kort för robot när man menar en mekanisk anordning. Se till exempel crabot och deliverbot.

– Läs också om bot­speak, bot code och spam­bot.

[bot] [mjukvarurobotar] [ändrad 19 januari 2018]

spambot

datorprogram som sänder spam utan mänsklig medverkan. – En spambot skördar e‑postadresser från internet och sänder sedan spam till dem. De kan skapa e‑postkonton på gratistjänster som Gmail och Yahoo och sedan sända spam från dem. De kan också ha funktioner för att knäcka lösenord till existe­rande e‑postkonton och använda de kontona för att sända spam utan den rätta ägarens vetskap. – Ordet: bot är kort för robot. Uttalas ”bått”.

[bot] [mjukvarurobotar] [spam] [ändrad 19 januari 2018]