juice jacking

användning av offentlig laddnings­station för stöld av data från mobiltelefoner. – Juice jacking är möjligt därför att laddningen görs med USB, som också används för dataöverföring. Förutsättningen är att laddningsstationen har manipulerats på något sätt – vilket också kan göras genom USB-sladden. Det är okänt om juice jacking förekommer särskilt ofta i praktiken. – Uttrycket juice jacking, även stavat juicejacking, infördes 2011 av den amerikanska journalisten Brian Krebs, se denna artikel. – Av juice, batteriladdning, och hijacking.

[it-säkerhet] [jargong] [ändrad 13 april 2023]