air casting

om interaktiva glasögon: visning av rörliga bilder så att de verkar hänga i luften några meter framför bäraren. – Med air casting kan man alltså se en film på en immateriell skärm som ingen annan kan se. Air casting ger alltså virtuella bilder: i själva verket projiceras bilderna på insidan av glasögonens linser. Det är en optisk illusion som gör att bilderna verkar visas på en stor skärm en bit bort. – Även: aircasting. – På svenska: virtuell bioduk, luftvisning, luftprojicering. – Jämför med heads‑up display.

[glasögon] [rörliga bilder] [ändrad 16 juli 2022]

ray casting

beräkning av hur ljus strålar från en punkt till alla ytor i ett rum, men utan beräkning av reflekterade ljusstrålar. – Ray casting är alltså en enklare form av ljussättning (ray tracing). Ray casting kan användas i datoranimering för att generera skuggor och dagrar, men eftersom tekniken inte lägger till reflekterat ljus blir det inga nyanser. Tekniken kan också användas för att förenkla datoranimeringar, till exempel för att ta bort sådana objekt och ytor som ändå inte syns från en viss punkt och för olika tekniska ändamål. Tekniken har funnits sedan 1960-talet, men benämningen ray casting är från 1980-talet. Det finns ingen svensk term.

[datoranimering] [14 augusti 2017]

atomic broadcast

atomär utsändning – utsändning av meddelanden i ett datornätverk på ett sådant sätt att alla i nätverket får alla meddelanden, och får dem i rätt ordning. – Se också rundsändning.

[nätverk] [ändrad 14 maj 2022]

casting

  1. – i ord som broadcasting: utsändning. För ett antal ord på -casting i den betydelse, klicka här;
  2. type casting – utbyte av en datatyp mot en annan för en eller flera uppgifter (men se också typecasting i Wikipedia);
  3. – andra betydelser: gjutning, rollbesättning, casting (fiskesport) med flera.

– Verbet to cast är samma som svenska att kasta, men det är numera ovanligt i den betydelsen.

[ord på casting] [datakommunikation] [programmering] [radio och tv] [språktips] [ändrad 13 december 2020]

slivercasting

nischsändning, nischradio, nisch-tv – sändning av tv- och radioprogram genom internet till ett fåtal intresserade mottagare. – Eftersom man till låg kostnad kan nå intresserade över hela världen, kan sändningar som inte skulle löna sig med vanlig radio- och tv-teknik bli lönsamma på internet. – Med casting som i broadcasting. Sliver betyder tunn skiva. – Jämför med narrowcasting.

[radio och tv] [ändrad 9 november 2017]