slivercasting

nischsändning, nischradio, nisch-tv – sändning av tv- och radioprogram genom internet till ett fåtal intresserade mottagare. Eftersom man till låg kostnad kan nå intresserade över hela världen, kan sändningar som inte skulle löna sig med vanlig radio- och tv-teknik bli lönsamma på internet. – Med casting som i broadcasting. Sliver betyder ’tunn skiva’. – Jämför med narrowcasting.

lifecasting

  1. livssändning – uppvisande av allt man gör i direkt­sändning på internet. Man bär på sig en webb­kamera som i princip alltid är på. Ofta ingår möjlighet till direkt­kommu­ni­ka­tion med de som tittar på. Olika former av life­casting har funnits sedan 1980‑talet. (Med casting som i broad­casting.) – Se också lifelogging och lifestream. – Läs mer i Wikipedia;
  2. vardagsbloggande – när man skriver om sina dagliga göromål på en blogg eller mikro­blogg.
  3. – även: att göra gipsavgjutning av en levande människas kropp.

– Jäm­för med mind­casting.

[bloggar] [it-liv] [videoteknik] [ändrad 5 december 2019]

egocasting

  1. – att bara läsa, lyssna till eller titta på sådant som stämmer med ens egna åsikter och smak;
  2. – egocentrerad utsändning. – Med casting som i broadcasting.

narrowcasting

”snävradio”, ”snävsändning” – sändning av video, musik, röstmeddelanden och annan information till en mindre grupp mottagare samtidigt, till exempel ett antal butiker. – Ordet anspelar på broadcasting, på svenska rundradio. – Jämför med slivercasting.