compunicate

att chatta med någon som finns i samma rum. (Av computer och communicate.)

chattrum

(chat room) – permanent eller tillfälligt forum där två eller flera personer chattar. Motsvarar en kanal (channel) i Internet relay chat (irc): det vill säga en av flera pågående skriftliga diskussioner i ett irc-nät.

^

se cirkum­flex accent. – Teck­net ^ kan fri­stående stå för ””upphöjt till”,” som i 3^5 (35), och för ”upp’” i sms och chatt.

internetoperatör

företag (operatör) som för­medlar med­de­landen (e-post, webb­sidor, chatt, internet­tele­foni, video­kon­fe­renser) till och från an­vändare på inter­net, eller som säljer ka­pa­citet på inter­net till andra företag – eller båda. Ett företag som säljer ka­pa­citet på inter­net till andra företag kallas för carrier.

shoutbox

på svenska kommentarsruta, hojtlåda – utrymme på webbsida för korta kommentarer från besökare. Typiskt för en shoutbox är att det inte krävs registrering för att skriva i dem, att utrymmet är begränsat (ofta en textrad), att det ofta bara visas ett inlägg åt gången och att inläggen raderas efter att de har visats. Ibland jämförs shoutboxar med chatt, men skillnaden är att shoutboxar inte är till för dialog mellan deltagarna. De är till för spontana tillrop. – Den svenska termen hojtlåda är rätt vanlig. I mer allvarsamma sammanhang passar det bättre med kommentarsruta.