dnq

do not quote” – får ej citeras. Används i chattar och diskussionsforum, ofta tillsammans med dnp, ”do not print” (dnq/dnp).

Direct Connect

system för fildelning över internet, baserat på ett protokoll med samma namn. Direct Connect är ett icke-hierarkiskt nätverk (P2P), skrivet i öppen källkod och har ett system med hubbar där det finns listor över tillgängliga filer och adress till dem. Vem som vill kan sätta upp en Direct Connect-hubb. Olika hubbar har olika regler: somliga kräver att deltagarna bidrar med en viss mängd filer, somliga kräver registrering. Det finns flera klientprogram till Direct Connect, men den vanligaste är DC++. Direct Connect ger också användarna möjlighet att chatta med varandra. – Liksom andra fildelningsnät används Direct Connect för spridning av piratkopierade filer, men det beror på användarna, inte på tekniken. – Läs mer i Wikipedia (*).

direktringning

(push-to-talk) – eller direktuppringning – uppringning av en eller flera förinställda andra telefoner så snart användaren lyfter på luren eller trycker på en knapp. Det ska inte förväxlas med kortnummer. Direktringning innebär att telestationen (basstationen) är inställd så att den genast kopplar abonnenten till ett förutbestämt nummer så snart hon lyfter på luren eller trycker på ringknappen. De anslutna telefonerna fungerar då som walkie-talkies. Det går snabbare än att slå numret för hand eller att använda kortnummer. Direktringning har länge använts som larmsystem i fast telefoni, men lanseras på 2000-talet för mobiltelefoner som en röstmotsvarighet till chatt och snabbmeddelanden. Direktringning är ett slags närvarobaserad tjänst.

dcc

direct client-to-clientprotokoll som används när två eller flera chattare vill samtala enskilt. De tar kontakt i ett chattrum (som hanteras av en irc-server), och startar där en dcc-session som fortsätter oberoende av irc-servern. Trafiken går direkt mellan deltagarna. (Jämför med ctcp) – Se också Wikipedia (*).

compunicate

att chatta med någon som finns i samma rum. (Av computer och communicate.)

chattrum

(chat room) – permanent eller tillfälligt forum där två eller flera personer chattar. Motsvarar en kanal (channel) i Internet relay chat (irc): det vill säga en av flera pågående skriftliga diskussioner i ett irc-nät.

Slack

tjänst för internetbaserat samarbete och chatt. – Slack ut­veck­lades för internt bruk på det ameri­kanska före­taget Tiny Speck, numera Slack Tech­nologies. Det lanserades för all­män­heten 2013, och hade i juni 2015 över en miljon an­vändare. Slack finns som gratis­tjänst och som av­gifts­belagd tjänst med fler funk­tioner. – Se slack.com.