Bitnet relay chat

ett meddelandesystem med chatt och snabb­meddelanden som kördes på Bitnet på 1980-talet och i början av 1990-talet. Det var en före­gångare till irc. Tekniken utvecklades av Jeff Kell på Tennessee-universitetet. Det kallades ofta bara för Relay. Man kunde skicka med­delanden till andra användare på nätet genom att bara ange ett an­vändar­namn – man behövde inte ange vilket system användaren fanns på. Man kunde sända med­delanden till enstaka personer eller diskutera med flera i en kanal (channel).

Chatroulette

webbplats där besökarna slumpmässigt kopplas till en annan besökare för chatt, närmare bestämt videochatt. Chatroulette startades 2009 av den ryske tonåringen Andrej Ternovskij. Se chatroulette.com. – Jämför med Airtime.

Piratebox

PirateBox – bärbar server för anonym fildelning och chatt. En Piratebox har trådlös datakommunikation och kan användas av alla som finns inom räckhåll. De kan lagra filer på Piratebox och lagra ner filer från Piratebox. De kan också chatta. Piratebox sparar inga data om transaktioner. Piratebox konstruerades av amerikanen David Darts (länk). Ritningarna har publicerats så att alla som vill kan bygga en egen Piratebox. – Läs mer på piratebox.cc.

överlägg

(overlay network) – överläggsnätverk – nät­verk som körs som en applika­tion på ett annat nät­verk. Kända exempel är Skype, snabb­med­delanden och chatt. De körs på inter­net, men an­vändarna ser inte inter­nets adressystem. Det beror på att vanliga inter­net­adresser som är upp­byggda av inter­net­domäner som com, net och se er­sätts av an­vändar­namn. An­vändar­namnen över­sätts av över­lägget till adresser som inter­net kan an­vända, och det sker omärkligt för an­vändarna. Över­lägg an­vänder inter­net som transport­nät. – Syftet med över­lägg kan vara att för­enkla för användarna, men också att göra inter­net snabbare och till­för­litligare. – Se också Resilient overlay networks och Planetlab.