ctrl-i

tangentkombination som anger att markerad text ska stå i kursiv stil (italics). – På Mac: ‑i. (De svenska versionerna av vissa ordbehandlare använder ibland i stället ctrl‑k för kursiv.)

[ctrl] [tangentbord] [typografi] [ändrad 16 januari 2018]

ctrl-o

”öppna” (open) – tangentkombination som öppnar en lista med filer som användaren kan välja ibland. Ctrl‑o kan också öppna ett objekt som man redan har markerat. – På Mac blir det ‑o.

[användargränssnitt] [ctrl] [tangentbord] [ändrad 27 augusti 2018]

ctrl-v

”klistra in” – tangentkombination som lägger in text eller bild som redan har klippts ur (ctrl-x) eller kopierats (ctrl-c) på ett markerat ställe. För att kunna klistra in måste man först ange en plats genom att peka och klicka. Sedan trycker man samtidigt på tangenterna ctrl och v. – På Mac blir det ‑v. (Bokstaven v har ingen särskild betydelse här. Den är troligen vald bara för att den ligger intill x och c på tangentbordet.)

[användargränssnitt] [ctrl] [tangentbord] [ändrad 27 augusti 2018]

ctrl-x

”klipp ut” – tangentkombination som tar bort text eller bild på bild­skärmen och sparar i minnet, så att urklippet sedan kan klistras in på ett annat ställe med ctrl‑v. – Man markerar först med musen det som man vill klippa ut, sedan trycker man samtidigt på tangenterna ctrl och x. På Macintosh är det i stället ‑x. – Denna funktion infördes i grafiska användargränssnitt med den första Macen, och har sedan blivit standard. – Bokstaven x är troligen vald för att den liknar en sax. – Jämför med ctrl‑c (”kopiera”).

[ctrl] [grafiskt användargränssnitt] [tangentbord] [ändrad 29 juni 2017]

ctrl-alt-delete

samtidig nertryckning av tangenterna ctrl, alt och delete. – Det var datorns nöd­broms i äldre versioner av Windows och DOS. I senare versioner av Windows (från Windows Vista†) öppnar ctrl‑alt‑delete i stället ett fönster som visar användaren vilka program och processer som är aktiva, belastningen på processor och minne samt ifall något program har låst sig. Användaren kan då stoppa krånglande program eller stänga av datorn helt. – Men i äldre versioner av DOS och Windows stoppade ctrl‑alt‑delete aktiva program direkt. I senare versioner av Windows använder man tangentkombi­na­tionen ctrl‑skift‑esc för att stoppa en programkörning direkt. – Det var David Bradley (se Wikipedia), då på IBM, som hittade på ctrl‑alt‑delete 1980 eller 1981. Den aviga tangentkombinationen är vald för att man inte ska komma åt den av misstag. (Se också tröga tangenter.) – På Mac­intosh mot­svaras ctrl‑alt‑delete av cmd‑alt‑esc.

[användargränssnitt] [programkörning] [tangentbord] [ändrad 29 december 2019]