ctrl-i

tangentkombination som anger att markerad text ska stå i kursiv stil (italics). – På Mac: ‑i. (De svenska versionerna av vissa ordbehandlare använder ibland i stället ctrl‑k för kursiv.)

[ctrl] [tangentbord] [typografi] [ändrad 16 januari 2018]

ctrl-o

”öppna” (open) – tangentkombination som öppnar en lista med filer som användaren kan välja ibland. Ctrl‑o kan också öppna ett objekt som man redan har markerat. – På Mac blir det ‑o.

[användargränssnitt] [ctrl] [tangentbord] [ändrad 27 augusti 2018]

ctrl-v

”klistra in” – tangentkombination som lägger in text eller bild som redan har klippts ur (ctrl-x) eller kopierats (ctrl-c) på ett markerat ställe. För att kunna klistra in måste man först ange en plats genom att peka och klicka. Sedan trycker man samtidigt på tangenterna ctrl och v. – På Mac blir det ‑v. (Bokstaven v har ingen särskild betydelse här. Den är troligen vald bara för att den ligger intill x och c på tangentbordet.)

[användargränssnitt] [ctrl] [tangentbord] [ändrad 27 augusti 2018]

ctrl-x

”klipp ut” – tangentkombination som tar bort text eller bild på bild­skärmen och sparar i minnet, så att urklippet sedan kan klistras in på ett annat ställe med ctrl‑v. – Man markerar först med musen det som man vill klippa ut, sedan trycker man samtidigt på tangenterna ctrl och x. På Macintosh är det i stället ‑x. – Denna funktion infördes i grafiska användargränssnitt med den första Macen, och har sedan blivit standard. – Bokstaven x är troligen vald för att den liknar en sax. – Jämför med ctrl‑c (”kopiera”).

[ctrl] [grafiskt användargränssnitt] [tangentbord] [ändrad 29 juni 2017]

ctrl-alt-delete

samtidig nertryckning av tangenterna ctrl, alt och delete. – Det var datorns nöd­broms i äldre versioner av Windows och DOS. I senare versioner av Windows (från Windows Vista†) öppnar ctrl-alt-delete i stället ett fönster som visar användaren vilka program och processer som är aktiva, belastningen på pro­cessor och minne samt ifall något pro­gram har låst sig. Användaren kan då stoppa krånglande program eller stänga av datorn helt. – Men i äldre versioner av DOS och Windows stoppade ctrl-alt-delete aktiva program direkt. I senare versioner av Windows använder man tangentkombi­na­tionen ctrl-skift-esc för att stoppa en programkörning direkt. – Det var David Bradley (se Wikipedia), då på IBM, som hittade på ctrl‑alt‑delete 1980 eller 1981. Den aviga tangentkombi­na­tionen är vald för att man inte ska komma åt den av misstag. (Se också tröga tangenter.) – På Mac­intosh mot­svaras ctrl‑alt‑delete av cmd‑alt‑esc.

[användargränssnitt] [programkörning] [tangentbord] [ändrad 29 december 2019]