cyberpunk

  1. – science fiction som handlar om hackare, och som ofta utspelar sig i en totalitär nära framtid (en dystopi). – Kända författare i genren är William Gibson och Bruce Sterling. Genrens stor­hets­tid var runt 1990. – Ordet: Samman­satt av cyber och punk i betydelsen slyngel. – Läs också om cybernoir, cypherpunk och steampunk;
  2. – hackarnas subkultur i början av 1990‑talet. – Se boken Cyberpunk av Katie Hafner och John Markoff, 1991.

– Läs också om edupunk.

[hackare] [konst och litteratur] [ändrad 2 oktober 2019]

cybersoul

– cybersjäl:

  1. – i filosofi: människans djupaste person­lig­het sedd som ett mönster av data som i princip kan åter­skapas med elektronik. Idén fram­fördes 1999 av författaren Margaret Wertheim (se Wikipedia) i boken The pearly gates of cyberspace (länk);
  2. – den del av personlig­heten som ut­vecklas i cyber­rymden, eller som kommer till ut­tryck där.

– Se också cyber.

[filosofi] [psykologi] [ändrad 19 april 2020]

cyberbrott

brott som utförs med användning av dator och internet. – Sådana brott är bland annat olaga identitetsanvändning, dator­bedräg­eri och andra bedräge­rier som Nigeria­­brev, data­intrång och spridning av bilder på sexuella över­­grepp mot barn. En del brott är sabotage av it‑system, till exempel distribuerade över­belastnings­attacker och spridning av data­virus och liknande. – I stället för cyber­brott kan man tala om data­brott eller it‑brott. (Se också cyber.)

[it-brott] [ändrad 20 juni 2018]

Cyber intelligence sharing and protection act

(CISPA) – ett nedröstat amerikanskt lagförslag om att ge privata företag rätt att ta del av information om kommunikation på internet, insamlad av statliga organ. Lagförslaget lades fram 2011 i USA:s representanthus av republikanen Mike Rogers. Förslaget fick kraftig kritik från medborgarrättsorganisationer. Det röstades igenom i representanthuset i april 2013, men godkändes inte i senaten. Efter flera misslyckade försök att få CISPA antaget av senaten infördes i stället 2015 en liknande lag, Cybersecurity information sharing act (CISA).

[lagar] [ändrad 19 april 2020

cyber

trendigt ord för it och internet. – Används ofta om avancerade eller science fiction-artade system; även om hot och attacker. – Cyber används ibland i sammansättningar som alter­na­tiv till de var­dagligare termerna data-, e-, it- och digital. (Se också e-anything och i-anything.) – Cyber används i synner­­­het om webben, virtuell verklighet och artificiell intelligens där man skapar illusionen av en parallell värld (cyberrymden). – För­­leden cyber används också i termer som cyberattackcyber­brott, cyber­krig och cyberterrorism. – Ordet: Cyber kommer av cybernetik, en modevetenskap från dator­teknikens första decennier. – Se också cypher.

[ord på cyber] [jargong] [ändrad 20 juli 2020]

cybernetik

studiet av styrsystem i maskiner, människor och levande varelser, sär­skilt kommu­nika­tion och återkoppling. Nära besläktat med system­­teori och informations­teori samt datorvetenskap. Ordet används numera sällan som benämning på en vetenskaplig disciplin. – Benämningen cybernetik i denna betydelse infördes 1948 av Norbert Wiener, och den har gett oss kort­f­ormen cyber. Den franska veten­­skaps­mannen André Marie Ampère (1775—1836, se Wikipedia) myntade ordet redan 1831, men då i be­tydelsen vetenskapen om politisk ledning av människor. – Enligt vetenskapshistorikern David A Mindell  (länk) var det som Wiener döpte till cybernetik en sammanställning av kunskaper och erfarenheter som redan var kända och tillämpade av praktiker – se hans bok Between human and machine från 2002 (länk). – Ordet cybernetik kommer av grekiska kybernetes – styr­man.

[cyber] [datorvetenskap] [ändrad 18 april 2020]