Dynamic mobile exchange

(DME) – ett avvecklat system för hantering och samordning av program på en organisations mobiltelefoner. – DME utvecklades av det danska företaget Excitor, som 2014 såldes till japanska Soliton (solitonsystems.com). – DME hanterade program för e‑post, kalendrar, kontakter och annat på de flesta vanliga mobiltelefoner. Systemet bestod av server och DME‑klienter, som måste installeras på varje telefon. I januari 2021 meddelande Soliton att DME avvecklas. – Se Solitons webbsidor.

[applikationer] [mobilt] [nerlagt] [ändrad 31 januari 2021]

Goto

en årlig konferens om programutveckling, anordnad av det danska programföretaget Eos, numera Trifork (länk). Har anordnats varje år sedan 1997, oftast i Århus. Numera anordnas Goto-konferenser i flera andra städer, bland annat i Amsterdam, London och Stockholm. – Goto hette fram till oktober 2010 JAOO, vilket stod för Java and object oriented. Goto har dock alltid också tagit upp andra program­utveck­lings­miljöer, som DotNet. – Läs mer på gotopia.tech.

[konferenser] [ändrad 24 november 2020]

Erlang

Foto av densamme. Helskägg.
Agner Krarup Erlang.
  1. – Erlang – ett programspråk, utvecklat av Ericsson med tanke på utrust­ning för telekommu­nika­tion. Det har visat sig lämpat för parallell bearbetning av stora datamängder. Precis som Java använder Erlang en virtuell maskin, så Erlangprogram kan köras på många olika tekniska plattformar utan ändringar. Erlang är skrivet i öppen källkod. – Läs mer på erlang.org;
  2. – erlang – måttenhet för trafiken i telefon­nät. En erlang är 3 600 sekunders telefon­samtal under en timme alltså ett samtal som varar en hel timme, två samtal på 30 minuter, etcetera.

– Både programspråket och måttenheten är upp­kallade efter den danska mate­ma­tikern Agner Krarup Erlang (18781929, länk), känd för sin matema­tiska analys av belastningen på telefon­nät. Men språkets namn kan naturligt­vis också tolkas som Ericsson language.

[personer] [programspråk] [telefoni] [ändrad 1 juli 2019]

Fourteen eyes

ett hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och datakommu­nikation mellan USA, Storbritannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (Five eyes), Danmark, Frankrike, Nederländerna och Norge (Nine eyes) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. – Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [ändrad 4 november 2013]

Nine eyes

ett tidigare hemligt samarbete om avlyssning och övervakning av tele- och datakommunikation mellan USA, Stor­­bri­tan­nien och sju andra länder. Förutom de fem länderna i gruppen Five eyes (USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland) ingår Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge. – Samarbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige, samt Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [ändrad 26 september 2020]

Bluetooth

en allmänt förekommande teknik för trådlös dataöverföring på korta avstånd. Används där man annars skulle an­vända en kort sladd. – Bluetooth används för sladdlös sammankoppling av datorer, mobiltelefoner, skrivare, digitalkameror, och annan utrustning. Det kräver ett litet chipp som innehåller en sändtagare. Chippet har program för att känna igen annan Bluetoothutrustning i närheten och för kryptering av trafiken. – Tekniken utvecklades på 1990‑talet i samarbete mellan Ericsson, Nokia, Intel, IBM och Toshiba. Den uppkallades 1994 efter den danska kungen Harald Blåtand (ungefär 935—987, se Wikipedia), och lanserades 1998. Den mot­svarar IEEE‑standarden 802.15. – Varumärket Bluetooth förvaltas av Bluetooth special interest group, se bluetooth.com. – Läs också om Bluetooth low energy, Zigbee, bluebug attack, bluejacking, bluesnarfing och toothing. – Jämför med near field communication, spontana nät­verk och ultra wideband.

[trådlöst] [ändrad 28 november 2020]

Friis, Janus

(1976) – dansk företagare, grundare av Skype tillsammans med Niklas Zennström. Janus Friis har till­sammans med Zenn­ström också grundat Kazaa†, Joost† och Rdio†. Fri­­stående från Zenn­ström tog Friis initiativ till videoström­nings­tjänsten Vdio†, som integrerades i Rdio. I november 2014 lanserades med­delande­tjänsten Wire, som ut­vecklades med stöd av Friis.

[janus friis] [personer] [ändrad 11 maj 2017]

C++

ett av de viktigaste program­språken, utformat för objektorienterad program­mering. – C++ utvecklades 19791985 av dansken Bjarne Stroustrup (stroustrup.com), då på Bell Labs. Han var inspirerad av Simula 67, men han skrev språket i C. (C++ betyder C+1.) C++ fick snabbt stor spridning, bland annat för att AT&T införde C++ som standardspråk. – Liksom föregångaren C är C++ kraftfullt och ger programmeraren goda möjligheter till detaljstyrning, och liksom C har C++ brister, främst dålig minneshantering. – Angående ryktet om att Bjarne Stroustrup uppfann C++ bara för att skapa väl­betalda jobb åt programmerare, se webbplatsen Snopes (länk).

[c] [skvaller och rykten] [ändrad 31 juli 2019]

.nu

en landsdomän som hör ihop med öriket Niue (gov.nu) i Stilla havet. – Domänen .nu har blivit populär som alternativ till andra landsdomäner och .com, eftersom det inte finns några begränsningar i rätten att registrera domäner under .nu – vem som helst får registrera vilket namn som helst (givetvis förutsatt att namnet är ledigt). Domänen .nu är särskilt populär i Belgien, Danmark, Nederländerna och Sverige, eftersom nu betyder nu på danska, nederländska och svenska. Det kan också utläsas som engelska new. – Trots kopplingen till Niue har öriket inget inflytande över domänen, som sedan 1997 kontrolleras av amerikanen Bill Semich och hans företag Worldnames. Sedan 2013 är det Internetstiftelsen i Sverige som driftar och administrerar .nu‑domänen. – Se Internetstiftelsens webbsidor.

[landsdomäner] [ändrad 26 februari 2019]