whois

system som gör att man kan ta reda på vem som är innehavare av en domän på internet. Whois består av ett protokoll som man använder för att begära informationen och databaser med informationen. Informationen tillhandahålls av den som har registrerat domänen (registrator). En webbsida där man kan göra whois-kollar finns på allwhois.com.

mx record

mail exchange record – uppgift i domännamnsdatabas som anger vilken e-postserver som hanterar e-posten för den domänen. Anger domännamn för en eller flera e-postservrar som e-post adresserad till en viss domän ska dirigeras till. E-postservrarna är numrerade i den ordning de ska användas. Ett mx record kan dirigera e-post till en e-postserver på en annan domän än den som anges i e-postadressen.

int

toppdomän för internationella organisationer. Skrivs ofta .int. Som internationella organisationer räknas organisationer som tillkommit genom avtal mellan två eller flera stater. Det är en sponsrad toppdomän: alla som vill registrera en domän under int måste godkännas av IANA, se här.

hierarkisk

om strukturering av information: med underavdelningar i flera led. Exempel: katalogerna (mapparna) i ett filsystem, domänerna i internets adressystem dns. En komplett beskrivning av ett element i ett hierarkiskt system måste innehålla elementets plats i hierarkin. En hierarkisk struktur kallas för trädstruktur. – En strikt definition av hierarkisk kräver att elementens placering i filsystemet inte är godtycklig. Elementen tilldelas egenskaper beroende på var de finns i hierarkin – eller de placeras på bestämda platser i hierarkin beroende på vilka egenskaper man vill att de ska ha. Så är det i en katalogtjänst. Men ett vanligt system av mappar på en persondator är inte hierarkiskt i den strikta betydelsen, eftersom användaren kan lägga vad som helst i vilken mapp som helst.

domänzon

domän på internet som samtidigt är en zon. Med andra ord: en domän (till exempel idg.se) som själv tar emot och vidarebefordrar meddelanden till adresser på den egna domänen (i stället för att detta sköts av en överordnad domän). – Ordet domänzon används bland annat därför att ordet domän inte är entydigt. Många anser att ordet domän bara ska användas om zoner på internet och de använder då ordet domänzon för tydlighetens skull. En domänzon är också alternativet till en reverse zone: en server som översätter ip-adresser till domännamn.

domännamn

adressen till en server på internet i en form som människor kan minnas, som www.idg.se. Domännamnen är täcknamn för de adresser som maskinerna använder, ip-adresser som består av siffror. Där det behövs kan ett domännamn motsvara flera ip-adresser. Ett domännamn består av en uppräkning av domäner i en hierarki, åtskilda av punkter, med toppdomänen sist. Varje led i domännamnet kallas för en label (etikett) och det kan finnas upp till 127 etiketter i ett domännamn. – Observera att ett domännamn inte är detsamma som namnet på en domän. Till varje domän hör oftast många domännamn. (Läs mer om det under domän.) – Observera också att ett domännamn inte är detsamma som en url eller webbadress. Det ingår ett domännamn i varje webbadress, men en webbadress innehåller också en protokollspecifikation, vanligen http:// och ofta också en filspecifikation.