whois

system som gör att man kan ta reda på vem som är innehavare av en domän på internet. Whois består av ett protokoll som man använder för att begära informationen och databaser med informationen. Informationen tillhandahålls av den som har registrerat domänen (registrator). En webbsida där man kan göra whois-kollar finns på allwhois.com.

mx record

mail exchange record – uppgift i domännamnsdatabas som anger vilken e-postserver som hanterar e-posten för den domänen. Anger domännamn för en eller flera e-postservrar som e-post adresserad till en viss domän ska dirigeras till. E-postservrarna är numrerade i den ordning de ska användas. Ett mx record kan dirigera e-post till en e-postserver på en annan domän än den som anges i e-postadressen.

int

toppdomän för internationella organisationer. Skrivs ofta .int. Som internationella organisationer räknas organisationer som tillkommit genom avtal mellan två eller flera stater. Det är en sponsrad toppdomän: alla som vill registrera en domän under int måste godkännas av IANA, se här.

hierarkisk

om strukturering av information: med underavdelningar i flera led. Exempel: katalogerna (mapparna) i ett filsystem, domänerna i internets adressystem dns. En komplett beskrivning av ett element i ett hierarkiskt system måste innehålla elementets plats i hierarkin. En hierarkisk struktur kallas för trädstruktur. – En strikt definition av hierarkisk kräver att elementens placering i filsystemet inte är godtycklig. Elementen tilldelas egenskaper beroende på var de finns i hierarkin – eller de placeras på bestämda platser i hierarkin beroende på vilka egenskaper man vill att de ska ha. Så är det i en katalogtjänst. Men ett vanligt system av mappar på en persondator är inte hierarkiskt i den strikta betydelsen, eftersom användaren kan lägga vad som helst i vilken mapp som helst.

domännamnsdatabas

(domain name database) – de databaser som gör det möjligt för datorer på internet att hitta den ip-adress som motsvarar ett domännamn. Detta behövs för att man ska kunna skicka e-post och hämta webbsidor. En domännamnsdatabas innehåller domänen (”etiketten”) och toppdomänen, ip-adressen och domänens ägare samt ytterligare information som mx record. Som domännamnsdatabaser räknas de databaser som ingår i domännamnssystemet (dns) och i databasen whois.

domänparkering

passivt ägande av en domän på internet: ägaren registrerar domänen och betalar avgiften, men publicerar inga webbsidor på domänen. webbhotell brukar sköta domänparkering mot en låg avgift.

domänzon

domän på internet som samtidigt är en zon. Med andra ord: en domän (till exempel idg.se) som själv tar emot och vidarebefordrar meddelanden till adresser på den egna domänen (i stället för att detta sköts av en överordnad domän). – Ordet domänzon används bland annat därför att ordet domän inte är entydigt. Många anser att ordet domän bara ska användas om zoner på internet och de använder då ordet domänzon för tydlighetens skull. En domänzon är också alternativet till en reverse zone: en server som översätter ip-adresser till domännamn.