missbruk

(abuse) – på internet: användning av internet för störande, skadliga eller brottsliga ända­mål, som att skicka spam, eller till nät­fiske (phishing); abuse address – miss­­bruks­adress – e-post­adress för rapportering av miss­bruk. Varje domän på inter­net som för­medlar e-post måste ha en miss­bruks­adress enligt mönstret abuse@domanens.namn, till exempel abuse@idg.se. Till den ska den som ut­satts för spam eller annat miss­bruk som kommer från den domänen kunna skriva och klaga. Detta enligt rfc 2142 i inter­nets regel­verk. Inget hindrar att en domän också har adressen missbruk@domanens.namn, men det ska alltid finnas en abuse-adress. Det ska också finnas någon som läser e-post till miss­­bruks­­adressen och ser till att det vidtas åt­gärder vid behov. – Se också spoof address.

domain-driven design

domändriven design, förkortat ddd – principen att programutveckling ska vara nära knuten till det verksamhetsområde (domän, betydelse 2) som programmet ska användas i. Programmet ska på olika sätt återspegla den domän som det ska användas i, och experter inom området (domänen) ska känna igen sig. – Uttrycket domain-driven design myntades 2004 av Eric Evans i en bok med samma namn. – Se domainlanguage.com.