dot-commie

(”dot-kommunist”) – en som anser att allting på internet ska vara gratis och fritt för alla att använda. – Ordet är hopsatt av dotcom och commie – kommunist. – Fler ord på dot, klicka här.

[gratis] [it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 3 september 2017]

Microsoft Dotnet

.Net – Microsofts satsning på att integrera pro­gram och in­formation så att allt blir åt­komligt genom inter­net. Fram­för allt går satsningen ut på att till­handa­hålla en kraft­full ut­vecklings­platt­form för ut­vecklare som är in­riktade på Windows. Satsningen in­leddes år 2000 och bygger på xml och web services. Micro­soft Dot­net inne­bär en över­gång från pro­gram av­sedda för person­datorer i lokala nät till ett inter­net­baserat system av pro­gram och in­formations­resurser som är åt­komligt från alla inter­net­anslutna apparater – mobil­telefoner, person­datorer, hand­hållna datorer, surf­plattor, tv‑apparater… – Dotnet hette först NGWS, Next generation Windows services. – Läs också om pro­jektet Mono. – I november 2014 blev det känt att Micro­soft släpper käll­koden till server­delen av Dot­net som öppen käll­kod. – Läs mer på dotnet.microsoft.com. – Fler ord på dot, klicka här.

Dotnet My Services

tidigare kallat Hailstorm – ett nerlagt initiativ från Microsoft för webbaserade tjänster, baserade på Dotnet. – Dotnet My Services var en vidareutveckling av Passport. Det lades ner i stillhet under 2003—2004. – Ett alternativt initiativ för att införa en liknande lösning, oberoende av Microsoft, är Liberty Alliance.

dotcombubblan

(the dotcom boom, the dotcom bubble)it‑bubblan – en period i slutet av 1990‑talet med orimligt höga aktiekurser för internetföretag. – Netscapes börsintro­duk­tion den 10 augusti 1995 brukar räknas som början på dotcombubblan. Vid slutet av samma dag var Net­scape värt två miljarder dollar på börsen, trots att före­­tagets enda produkt var webbläsaren Navigator, som de flesta av an­vänd­arna aldrig be­talade för. – Netscape följdes av ett antal före­tag som värderades till miljard­­be­­lopp, ibland innan de hade dragit in en enda dollar. En del av dem har över­levt och blomstrar, som postorderföretaget Amazon och auktionsplatsen eBay. Andra har slutat i stora konkurser. – Dot­­com­­kraschen in­leddes i början av år 2000. I Sverige nådde börsen (SAX‑index) sitt högsta värde dit­tills den 6 mars 2000. Två år senare hade index sjunkit med 70 procent. I USA nådde Dow Jones aktie­­­index sitt hittills högsta värde i januari 2000 och it‑börsen Nasdaq den 10 mars. Den 14 april 2000 brukar räknas som dagen då Nasdaq kraschade och början på dotcomkraschen. Därefter sjönk börsindex hastigt i två år med bottenvärde i slutet av 2002. Då hade Nasdaqs index sjunkit från rekordnoter­ingen 5 048 till strax över 1 000. – En faktor som spelade in var 2000‑problemet, som höll en stor del av it‑branschen sysselsatt fram till nyårsafton 1999. Sedan var det slut. – Det kraftigt övervärderade America Onlines (numera Aol:s) beslut att köpa dåvarande Time Warner (numera WarnerMedia) den 11 januari 2000 brukar ses som in­led­ningen till kraschen. – I Sverige förknippas dotcom­bubblan med företag som Boo.com, (se Wikipedia), Icon Media­lab se Wiki­pedia (se Wikipedia), och Framfab, (se Wikipedia). – Läs också om the tech winter. – Se också dotcom. – Fler ord på dot, klicka här.

[företag och ekonomi] [it-historia] [ändrad 18 juni 2018]

dot-brand

informell benämning på varumärke eller företagsnamn som används som toppdomän på inter­net. Alltså privata topp­domäner. – Till exempel skulle företaget ”Acme” kunna skaffa toppdomänen acme. I stället för acme.com skulle det då bli till exempel acme.acme. – Sådana toppdomäner är tillåtna sedan 2011. Trots att av­­­gift­erna är höga och ansökningsprocessen omständlig (se denna länk) har sedan 2013 ett stort antal sådana domäner god­­känts och tagits i bruk. – Se newgtlds.icann.org. – Kallas också för dot what­ever. – Fler ord på dot, klicka här.

[toppdomäner] [ändrad 14 september 2018]