dot-commie

(”dot-kommunist”) – en som anser att allting på internet ska vara gratis och fritt för alla att använda. – Ordet är hopsatt av dotcom och commie – kommunist. – Fler ord på dot, klicka här.

[gratis] [it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 3 september 2017]

Microsoft Dotnet

.Net – Microsofts satsning på att integrera pro­gram och information så att allt blir åt­komligt genom internet. – Framför allt går satsningen ut på att tillhanda­hålla en kraftfull utvecklingsplattform för utvecklare som är inriktade på Windows. Satsningen inleddes år 2000 och bygger på XML och web services. Micro­soft Dot­net innebär en över­gång från program av­sedda för persondatorer i lokala nät till ett internetbaserat system av program och informationsresurser som är åtkomligt från alla internetanslutna apparater – mobiltelefoner, persondatorer, handhållna datorer, surfplattor, tv‑apparater… – Dotnet hette först NGWS, Next generation Windows services. – Läs också om projektet Mono. – I november 2014 blev det känt att Microsoft släpper källkoden till serverdelen av Dot­net som öppen käll­kod. – Läs mer på dotnet.microsoft.com.

[ord på dot] [systemutveckling] [ändrad 4 maj 2020]

dotcombubblan

(the dotcom boom, the dotcom bubble)it‑bubblan – en period i slutet av 1990‑talet med orimligt höga aktiekurser för internetföretag. – Netscapes börsintro­duk­tion den 10 augusti 1995 brukar räknas som början på dotcombubblan. Vid slutet av samma dag var Net­scape värt två miljarder dollar på börsen, trots att före­­tagets enda produkt var webbläsaren Navigator†, som de flesta an­vänd­arna aldrig be­talade för. – Netscape följdes av ett antal före­tag som värderades till miljard­­be­­lopp, ibland innan de hade dragit in en enda dollar. En del av dem har över­levt och blomstrar, som postorderföretaget Amazon och auktionsplatsen eBay. Andra har slutat i stora konkurser. – Dot­­com­­kraschen in­leddes i början av år 2000. I Sverige nådde börsen (SAX‑index) sitt högsta värde dit­tills den 6 mars 2000. Två år senare hade index sjunkit med 70 procent. I USA nådde Dow Jones aktie­­­index sitt hittills högsta värde i januari 2000 och it‑börsen Nasdaq den 10 mars. Den 14 april 2000 brukar räknas som dagen då Nasdaq kraschade och början på dotcomkraschen. Därefter sjönk börsindex hastigt i två år med bottenvärde i slutet av 2002. Då hade Nasdaqs index sjunkit från rekordnoter­ingen 5 048 till strax över 1 000. – En faktor som spelade in var 2000‑problemet, som höll en stor del av it‑branschen sysselsatt fram till nyårsafton 1999. Sedan var det slut. – Det kraftigt övervärderade America Onlines (numera Aol:s) beslut att köpa dåvarande Time Warner (numera WarnerMedia) den 11 januari 2000 brukar ses som in­led­ningen till kraschen. – I Sverige förknippas dotcom­bubblan med företag som Boo.com, (se Wikipedia), Icon Media­lab se Wiki­pedia (se Wikipedia), och Framfab, (se Wikipedia). – Läs också om the tech winter. – Se också dotcom. – Fler ord på dot, klicka här, fler ord på bubbla, klicka här.

[företag och ekonomi] [it-historia] [ändrad 18 juni 2018]