quine

program som producerar sin egen käll­kod (och inget mer) som utdata. – Under körningen får programmet inte ta emot några indata eller inmatningar. Det är en utmaning att skriva ett så kort sådant program som möjligt. – Benämningen syftar på filosofen Willard Van Orman Quine† (se Wikipedia). Den myntades av författaren Douglas Hofstadter (1945), och anspelar på Quines resonemang om yttranden som refererar till sig själva. – Läs också om Hello world och 99 bottles of beer on the wall.

[filosofi] [programmering] [ändrad 27 mars 2020]