e-anything

raljerande beteckning på alla uttryck som börjar med e- för electronic. Det finns också i‑anything och ord på cyber-.

[uttryck på e–] [ändrad 21 juni 2020]

e-invånare

(e-resident) – invånare i ett land på distans och genom internet. – En e‑invånare har samma status som en fast bosatt in­vånare, men hon bor inte i landet och behöver aldrig ha satt sin fot där: hon använder landets tjänster genom inter­net. Hon kan starta företag, skaffa bankkonto och göra affärer. – Observera att e‑invånare jämställs med invånare (personer som lagligt bor i landet), inte med medborgare (som dessutom har pass och rösträtt). – Ordet blev spritt när Estland hösten 2014 införde möjligheten för utlänningar att bli e‑invånare. Syftet var att locka personer i utlandet till att bidra till Estlands ekonomiska och tekniska utveckling. Det faktum att Estland är med i EU kan locka. – Se denna länk (på engelska). – I praktiken innebär e‑invånarskapet att estniska staten utfärdar en giltig estnisk e‑legitimation för e‑invånaren. – I Sverige skulle det kunna innebära att personer som inte är svenska medborgare, och som inte heller har uppehållstillstånd, ändå skulle kunna få svenskt personnummer och därmed kunna använda de svenska tjänster som förutsätter att man har person­nummer. Men i Sverige finns alltså inte den möjlig­heten.

[it-politik] [ändrad 23 december 2022]

e-choupal

elektronisk marknadsplats för indiska bönder. – E‑choupal är ett nät­verk av datorer, en i varje by, som ger bönder möjlighet att beställa och sälja jord­bruks­produkter och att jäm­föra priser. E‑choupal drivs av det indiska företaget ITC, se här. – Fler ord på e–.

e-bandon

e- och abandon (överge), vanligtvis i formen e‑bandoned, har två betydelser:

  1. – utan tillgång till datorer och internet;
  2. – övergiven eller dumpad på internet.

[digitalfritt] [it-liv] [ord på e-] [ändrad 4 augusti 2014]

e-card

  1. – elektroniskt vykort, e-kort, e‑vykorte‑brev i form av ett vykort med bild, ofta med rörliga bilder och ljud samt lite text från avsändaren;
  2. CD-visitkort – visitkort i form av en CD i kreditkortsformat. Hade vanlig text påtryckt, men innehöll också information som kunde spelas upp i CD‑spelare. Förekom på 1990‑talet.

[e-post] [lagringsmedier] [ord på e-] [ändrad 29 januari 2019]

e-singel

kort e-bok. – Det finns ingen exakt gräns mellan en e‑bok och en e‑singel, men en e‑singel brukar innehålla 5 000 till 30 000 ord. En bok inne­håller ofta 100 000 ord eller mer. Innehållet i e‑singlar är ofta fack­litteratur. – På engelska: e‑single. (Ordet anspelar på singelskivor, vinyl­skivor med en låt på vardera sidan, men där oftast bara den ena låten, ”framsidan” räknades som viktig.)

[ord på e–] [e-böcker] [ändrad 8 juni 2020]

e-handel

(e-commerce)elektronisk handel – inköp och försäljning som helt eller delvis sker över internet. – Webben används som katalog och beställning görs med formulär på säljarens webbsidor. Ofta görs betalningen samtidigt som beställningen via internet, men det förekommer också att varan levereras mot postförskott eller med faktura. Om det som säljs är en datafil av något slag (musik, video, datorprogram) kan hela transaktionen – beställning, betalning och leverans till kund – ske över internet. Det kallas på engelska då ibland (sällan) för d‑commerce. – Benämningen e‑handel används både om handel mellan företag och privatkunder (B2C) och om handel mellan företag (B2B). – M‑handel är e‑handel med användning av mobiltelefoner. – Fler uttryck på e-.

[e-handel] [ändrad 1 december 2020]

e

förkortning för elektronisk. – e används om tjänster på internet som e‑post, e‑brev, e‑bok, e‑card, e‑cash, e‑choupal, e‑dress, e‑fense, e‑handel, e‑id, e‑inkludering, e‑learning, e‑legitimation, e‑papper, e‑recept, e‑signatur, e‑stämpel, e‑textil, e‑waste, e‑vice, e‑zine och generation e samt i mer eller mindre skämtsamma ord som e‑bandon, e‑pistel och i företags­namn. Skrivs på svenska med litet e och bindestreck. (Det förekommer att bindestrecket utelämnas, till exempel i stavningen epost, som inte rekommenderas här, men grundregeln är att bindestrecket ska vara med. För engelska, se däremot email.) – e används också som allmänt trendig för­led som alternativ till cyber och digital.

– Se också E.

[e] [förkortningar på E] [jargong] [ändrad 18 december 2020]