OpenAI

ett amerikanskt forskningslaboratorium och kommersiellt företag som utvecklar AI‑system. – OpenAI är känt för generativa AI‑system som DALL‑E och ChatGPT. – OpenAI grundades 2015 av bland andra Elon Musk. Syftet sägs vara att utveckla ”vänlig AI”. Sedan 2019 samarbetar OpenAI med Microsoft, som har integrerat teknik från OpenAI i en del produkter. Microsoft har också investerat stora belopp i OpenAI. – OpenAI är dels ett icke vinstdrivande forskningslaboratorium, OpenAI Incorporated, dels ett vinstdrivande företag, OpenAI Limited Partnership. – Se openai.com. (Skrivs ibland Open AI.)

[företag] [generativ AI] [26 april 2023]

hjärna-dator-gränssnitt

gränssnitt för direkt koppling mellan hjärna och dator. – Det har experimenterats med hjärna‑dator‑gränssnitt sedan 1980‑talet. En praktisk tillämpning är att ge svårt rörelsehindrade möjlighet att styra proteser och annan utrustning med sina tankar. Detta har visat sig fungera. Det har också gjorts försök att åtminstone delvis återställa syn och hörsel. – Mer spekulativt är att ge människohjärnan direkt tillgång till datorsystems snabbhet och kapacitet. I det första fallet är det i huvudsak hjärnan som ger impulser till en dator. I det andra fallet skulle det bli det en interaktiv process där datorn hjälper hjärnan – ett slags klient‑server‑system. – Hjärna‑dator‑gränssnitt kan vara yttre, inre eller subkutana (under huden).

  • Yttre hjärna‑dator‑gränssnitt är elektroder som fästs på huvudet. Det går också att använda olika slags tomografi (skiktröntgen), men det förutsätter att människan ligger still i en liten tunnel. Man talar också om icke‑kirurgiska hjärna‑dator‑gränssnitt;
  • Inre hjärna‑dator‑gränssnitt är elektroder som opereras in i hjärnan – kirurgiska hjärna‑dator‑gränssnitt. Detta förekommer, men har praktiska och etiska problem;
  • – Man kan också operera in elektroder under skalpen (subkutant) men utanpå skallbenet. Det kallas för semi‑kirurgiska hjärna‑dator‑gränssnitt.

– På engelska: brain‑computer interface, BCI. Benämningen brain‑machine interface (BMI)hjärna‑maskin‑gränssnitt – används också. – Elon Musks företag Neuralink (neuralink.com) utvecklar hjärna‑dator‑gränssnitt.

[experimentell teknik] [medicinsk teknik] [15 mars 2023]

techfeodalism

(technofeudalism) – beteckning på de största it‑företagens makt över både marknaden och kunderna. – I stället för att de techfeodala företagen tjänar pengar på varor och tjänster som de säljer, och sedan använder vinsten till innovation och förbättringar, får de en allt större del av sina intäkter från ingående kunskaper om kundernas beteenden och preferenser. De behärskar den digitala marknaden så som medeltidens feodalherrar rådde över den odlingsbara jorden. De har makt över opinionsbildningen och kan följa kundernas beteende. – Ofta är det Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Twitter) och Mark Zuckerberg (Facebook, Meta) som pekas ut som techfeodalherrar. – Uttrycket technofeudalism myntades av Greklands förra finansminister Yanis Varoufakis (yanisvaroufakis.eu) i denna artikel från 2021. – På svenska techfeodalism eftersom techno- för tankarna till en musikstil. – Läs också om surveillance capitalism.

[oligopol] [15 januari 2023]

blå bock

Twitter: ett märke som visar att ett konto tillhör en bestämd, vanligen känd, person. – Märket är en vit bock mot blå bakgrund. När Elon Musk tog över Twitter i oktober 2022 beslöt han att ta en avgift på sju dollar och nittionio cent för blå bockar. Tidigare hade de varit gratis. De ingår nu i en betald tjänst som heter Twitter Blue (se help.twitter.com…). – I november 2022 infördes bockar med två andra färger: gult för företag och grått för myndigheter vid sidan av blått. – Det har därefter skett ändringar av Twitters system med bockar. Äldre verifierade konton togs bort med början den 1 april 2023 om inte innehavaren hade gått med i Twitter Blue. Men i slutet av april 2023 började Twitter att återställa blå bockar gratis för kända personer. – Twitters benämning på engelska är blue verified badge eller bara blue badge. Märket kallas också för blue check eller blue tick. – Se help.twitter.com…. – En mer formell benämning är verifieringsikon.

[sociala medier] [ändrad 25 april 2023]

Optimus

biltillverkaren Teslas projekt för att konstruera en människoliknande robot, Tesla Bot. – Ett syfte är att robotarna (så kallade humanoider) ska användas för repetitiva, tunga och tråkiga arbetsuppgifter i stället för människor, bland annat därför att det börjar bli svårt att rekrytera människor för sådana jobb. Projektet presenterades i augusti 2021. Namnet Optimus blev känt i januari 2022. – Se presentation med Elon Musk: länk.

[robotar] [28 januari 2022]

Starlink

ett nätverk för satellitbaserad internetkommunikation. – Starlink inledde i början av 2022 försök med internetanslutning direkt från satellit i Nord- och Sydamerika samt delar av Europa. Så småningom ska nätverket täcka hela klotet. – Starlink är baserat på satelliter som skickas upp av Elon Musks rymdföretag SpaceX. På lång sikt planeras 12 000 satelliter, eventuellt ännu fler. De ska röra sig runt jorden i tre banor på 340, 550 och 1 050 kilometers höjd över jordytan. De ansluts till internet genom sändtagare på marken. Abonnenter behöver ha särskild utrustning med fri sikt mot himlen. – Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 gav Elon Musk fri tillgång till Starlink i Ukraina. Ett stort antal sändtagare har också skickats från USA till Ukraina. – Se starlink.com. – IDG:s artiklar om Starlink: länk.

[från himlen] [internet] [rymden] [ändrad 24 januari 2023]

Xprize

en grupp pristävlingar där uppgiften är att finna lösningar på problem som hittills har ansetts olösliga. – Det gäller tekniska eller humanitära problem. Vin­n­arna belönas med höga belopp – flera miljoner dollar. – Tanken bakom de stora belöningarna är att lösningarna ska undgå marknadsmisslyck­ande: vinnarna får tillräckligt med pengar för att kunna starta produktion och marknadsföring. Dessutom kan personerna bakom Xprize bidra med kunskap och erfaren­heter. Meningen är alltså att de vinnande lösningarna ska tas i bruk i stor skala. – Det finns många Xprizes, se xprize.org/prizes. Se också Global learning Xprize. – Priserna samordnas av en stiftelse med samma namn, grundad 1995, se xprize.org. Stiftelsen har bland annat personallianser med Singularity Group. I styrelsen finns framgångs­rika uppfinnare och före­tags­ledare som publicisten Ariana Huffington, Ray Kurzweil, Elon Musk, Larry Page från Google och Craig Venter, som kartlade människans DNA.

[forskning] [stiftelser] [utmärkelser] [ändrad 6 oktober 2022]

Musk, Elon

(1971) – amerikansk företagare, bland annat chef för elbilsföretaget Tesla, som han först var med och finansierade. – Musk, som är född i Syd­afrika, var med och grundade PayPal. Han är också grundare av och chef för rymdföre­taget SpaceX. Dessutom är han styrelsemedlem i Xprize. – Musk har också föreslagit att bilar och tåg ska köra i tunnlar. Han har föreslagit höghastighetståg som körs dels i 200—250 kilometer i timmen i tunnlar (Loop), dels i nästan 1 000 kilometer i timmen i tunnlar med vakuum (Superloop). För tunnelborrandet har han startat The Boring Company (länk). Ordleken på boring används i marknadsföring: The Boring Company har sålt kepsar med texten Boring (länk), och i januari 2018 sålde företaget eldkastare (länk). – I juli 2018 kallade Musk ledaren för räddningsinsatsen för de thailändska pojkar som hade varit fast i en grotta för ”pedo” i ett Twitter‑inlägg som han senare tog bort. – I april 2022 gav Elon Musk ett bud på 44 miljarder dollar för Twitter, men i juli 2022 drog han tillbaka sitt bud, men i oktober 2022 ångrade han sig igen. Den 28 oktober blev Musk ägare till Twitter. – IDG:s artiklar om Elon Musk: länk.

[elon musk] [personer] [transport och logistik] [ändrad 28 oktober 2022]

SpaceX

ett privatägt amerikanskt rymdföretag. – SpaceX grundades 2002 av Elon Musk med målet att minska kostnaderna för rymd­fart och möjlig­göra kolonisering av Mars. SpaceX har utvecklat raketerna Falcon 1 och Falcon 9 samt rymd­skytteln Dragon. SpaceX var det första privat­ägda före­taget som skickade upp en rymd­farkost, satte den i bana och sedan landade den på jorden. I maj 2020 skickade SpaceX upp en bemannad rymdfarkost med två amerikanska astronauter som dockade med den internationella rymdstationen. – Planer på att skapa ett satellitnätverk för datakommunikation, baserat på satelliter i jord­nära banor, blev kända i januari 2015 – se Starlink. SpaceX kommer eventuellt att sam­arbeta om det med Google. – Se spacex.com. – IDG:s artiklar om SpaceX: länk.

[bredband från himlen] [forskning och experimentell teknik] [rymden] [ändrad 24 januari 2023]