Trojan room coffee pot

kaffebryggaren i Trojan room – en kaffebryggare som övervakades med världens första webbkamera. – Trojan room var ett rum på datorlaboratoriet på Cambridge‑universitetet i England. Kaffebryggaren övervakades med början 1991 av en digital kamera som var ansluten till ett lokalt nätverk och tog stillbilder med jämna mellanrum. Syftet var att forskarna skulle kunna se ifall kaffet var slut så att de inte skulle behöva gå till kaffebryggaren i onödan. 1993 anslöts kameran till webben, eftersom det då fanns webbläsare som kunde visa bilder. Kaffebryggaren blev snart världsberömd. 2001 försvann kaffebryggaren, som i själva verket var den femte på samma plats, från webben i samband med att datorlaboratoriet flyttade. Den såldes på eBay för 3 350 dollar och står nu på museum (länk). – Programmet som överförde webbkamerans signal till webben hette XCoffee. – Läs mer i Wikipedia och i denna personliga historik.

[kaffe] [kuriosa] [ändrad 7 mars 2023]

5d-lagring

(5d storage, 5d data storage) – femdimensionell datalagring – extremt beständig datalagring på små diskar. Diskarna uppges vara läsbara efter 13,8 miljarder år, förutsatt att de förvaras i en temperatur under 190 grader Celsius. – Tekniken har utvecklats av forskare vid universitetet i Southamp­ton (southampton.ac.uk) i England. – Lagringsmediet är diskar av en särskild sorts glas. En disk med en diameter på några centimeter rymmer 360 terabyte. Man skriver till disken med extremt korta laserpulser – pulserna varar i femto-sekunder. Data skrivs som nanomikroskopiska prickar i tre skikt på disken. – Beteckningen 5d syftar på att data skrivs i fem dimensioner: förutom de tre rumsdimensionerna används också prickarnas storlek och riktning som informationsbärare. Det påverkar polariseringen av ljus som skickas genom disken, och det är genom att avläsa polariseringen som man läser diskarna. – Forskarna kallar diskarna för ”Superman memory crystals” efter ett slags minneskristaller i serien Stålmannen. – Läs mer på Southamp­ton-universitetets webbsidor.

[experimentell teknik] [lagringsmedier] [ändrad 28 juli 2017]

Manchester Mark I

en av de första helt elektroniska datorerna, byggd 1949 vid Manchesteruniversitetet i England. – Manchester Mark I var en av de första datorerna som kunde lagra program i minnet. Inmatnings- och programmerings­systemet konstru­e­ra­des av Alan Turing†. Maskinen var en vidareutveckling av SSEM† (”Baby”). – Bland de som arbetade med Manchester Mark I fanns Conway Berners‑Lee och Mary Lee Woods, föräldrar till Tim Berners‑Lee. – Manchester Mark I var förebild till Ferrantis† första dator. – I USA fanns en annan liknande dator med namnet Mark I†. – Se historik från Manchesteruniversitetet.

[historiska datorer] [it-historia] [ändrad 5 juni 2017]