exekveringsbibliotek

(runtime library) – en uppsättning program och rutiner som ett program kan anropa när det körs. Syftet är att hålla huvudprogrammet kompakt. – Återkommande program och rutiner ingår i exekveringsbiblioteket, som är knutet till det programspråk som används. När ett program kompileras behöver inte koden till dessa program och rutiner läggas in i binärkoden. I stället lägger kompilatorn bara in hänvisningar till exekveringsbiblioteket. Det krävs alltså att exekveringsbiblioteket är tillgängligt när programmet körs. – Gränsen mellen exekveringsbibliotek och exekveringsmiljö (runtime environment) är oskarp.

[programkörning] [ändrad 19 maj 2020]