Airtime

socialt nätverk för videochatt. – Air­time startades i juni 2012, och förut­sätter att användarna har konto på Facebook. Airtime har en funktion där man kan söka efter andra användare med passande intressen och egen­skaper. Det finns också en knapp märkt ”Talk to someone” som kopplar ihop användaren med en annan användare som Airtime väljer ut. – Se airtime.com. – Jäm­för med Chatroulette.

Open compute project

OCP – organisation som utvecklar teknik med öppna specifikationer för stora datacenter. Programmen som driver datacentret och servrarna skrivs i öppen källkod, och specifikationerna för all utrustning som används – chassin, rack, strömförsörjning- ska ha öppna specifikationer. Det vill säga att vem som helst ska kunna utveckla program och tillverka utrustning som passar. – Initiativet till Open Compute Project togs 2011 av Facebook. – Se opencompute.org.

socialbot

social robot – datorprogram som skapar konton och presenterar sig som människa på sociala nätverk i syfte att komma åt privat information. – En socialbot som har fått ett konto på Face­book eller annat socialt nätverk skickar vän­för­fråg­ningar till andra med­lemmar, och i de fall där det lyckas samlar den in personlig information om de personerna. Informationen används sedan i kommersiella eller suspekta syften, och den kan också användas för att bygga upp andra social­botar med mer tro­värdig bak­grund. – Ut­talas ”socialbått”. Stavas på engelska också social bot. – Läs mer i denna studie (extern länk, pdf).

refusenik

en som vägrar att använda mobiltelefon, finnas på Face­book eller något annat ”som ”alla gör””. – Ordet: Kommer av ryska otkaznik (otkaz betyder ’’vägra’’, ’’avslå’’), en oppo­si­tio­nell som har vägrats ut­­rese­­till­­stånd från Sovjet­­unionen. Det ryska ordet står alltså för någon som har blivit vägrad, inte för någon som vägrar. Den engelska halv­­över­­sätt­ningen refusenik kan an­vändas om alla som pro­­teste­rar mot något. – Se också luddit och techno­­tard.

[it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 12 juni 2017]

cybercasing

”cyberrekning” – när tjuvar använder infor­ma­tion på nätet för att av­göra om och när de ska bryta sig in i ett hus. – Tjuv­arna an­vänder till exempel plats­baserade tjänster för att se om husets ägare är hemma. Tjuven kan kanske också se på Face­book* att familjen är bort­rest. – Engelska to case i tjuv­­jargong mot­­svarar svenska att reka (=re­kogno­scera). Det är ett gammalt ord för att studera ett hus innan man gör in­brott. (Se också cyber.)