Second life

en virtuell värld på inter­net. Den var mycket känd i slutet av 00-talet och finns fort­farande kvar. Second life visas på bild­skärmen som en jätte­lik värld med land och hav. An­vändarna, som re­presenteras som avatarer på bild­skärmen, kan röra sig fritt i den världen. De kan träffa var­andra, sam­tala, köpa tomt­mark, bygga hus och göra affärer. Second life är alltså också ett socialt nät­verk. – Second life grundades 2003 av före­taget Linden Lab (länk) i San Francisco, och fick på några år flera miljoner an­vändare. An­vändarna har möjlig­het att skapa egna virtuella miljöer inom ramen för Second life. Second life var i slutet av 00-talet så om­talat att nyhets­byrån Reuters ett tag hade en särskild nyhets­tjänst, Reuters Second life news center, om vad som händer inuti Second life. Den lades ner i mars 2009. Andra före­tag öppnade butiker i Second life och visade upp pro­dukter som man faktiskt kunde köpa. Intresset för Second life har avtagit, och i början av 2011 hade Second life, enligt egna upp­gifter, ungefär en miljon in­loggningar per månad – att jäm­föra med 500 miljoner för face­book. – Second life finns på secondlife.com. – Läs också om High fidelity.

Airtime

socialt nätverk för videochatt. – Air­time startades i juni 2012, och förut­sätter att användarna har konto på Facebook. Airtime har en funktion där man kan söka efter andra användare med passande intressen och egen­skaper. Det finns också en knapp märkt ”Talk to someone” som kopplar ihop användaren med en annan användare som Airtime väljer ut. – Se airtime.com. – Jäm­för med Chatroulette.

Open compute project

OCP – organisation som utvecklar teknik med öppna specifikationer för stora datacenter. Programmen som driver datacentret och servrarna skrivs i öppen källkod, och specifikationerna för all utrustning som används – chassin, rack, strömförsörjning- ska ha öppna specifikationer. Det vill säga att vem som helst ska kunna utveckla program och tillverka utrustning som passar. – Initiativet till Open Compute Project togs 2011 av Facebook. – Se opencompute.org.

socialbot

social robot – datorprogram som skapar konton och presenterar sig som människa på sociala nätverk i syfte att komma åt privat information. – En socialbot som har fått ett konto på Face­book eller annat socialt nätverk skickar vän­för­fråg­ningar till andra med­lemmar, och i de fall där det lyckas samlar den in personlig information om de personerna. Informationen används sedan i kommersiella eller suspekta syften, och den kan också användas för att bygga upp andra social­botar med mer tro­värdig bak­grund. – Ut­talas ”socialbått”. Stavas på engelska också social bot. – Läs mer i denna studie (extern länk, pdf).

refusenik

en som vägrar att använda mobiltelefon, finnas på face­book eller något annat som ”alla gör”. – Ordet: Kommer av ryska otkaznik (otkaz betyder ’vägra’, ’avslå’), en oppo­si­tio­nell som vägrats ut­­rese­­till­­stånd från Sovjet­­unionen. Den engelska halv­­över­­sätt­ningen refusenik kan an­vändas om alla som pro­­teste­rar mot något. – Se också luddit och techno­­tard.

cybercasing

”cyberrekning” – när tjuvar använder infor­ma­tion på nätet för att av­göra om och när de ska bryta sig in i ett hus. – Tjuv­arna an­vänder till exempel plats­baserade tjänster för att se om husets ägare är hemma. Tjuven kan kanske också se på Face­book* att familjen är bort­rest. – Engelska to case i tjuv­­jargong mot­­svarar svenska att reka (=re­kogno­scera). Det är ett gammalt ord för att studera ett hus innan man gör in­brott. (Se också cyber.)