spear phishing

riktat nätfiske (phishing) – nätfiske som riktar sig mot bestämda personer, i synnerhet mot höga chefer som har tillgång till konfidentiell information. Det är ett slags målinriktad attack. Kan också stavas spearphishing, spearfishing eller spear fishing. Fisketermen spear fishing motsvaras på svenska av harpunfiske eller ljusterfiske. – Se också puddle phishing och whaling.

[social manipulering] [ändrad 4 oktober 2019]

vishing

voice phishing”telefonfiske” – nätfiske (phishing) med telefon, oftast med användning av talsvar. Offret luras att lämna ifrån sig känsliga uppgifter, till exempel lösenord till bank­konto, till ett talsvars­system.

[it-relaterad brottslighet] [ändrad 2 februari 2018]