spear phishing

riktat nätfiske (phishing) – nätfiske som riktar sig mot bestämda personer, i synnerhet mot höga chefer som har tillgång till konfidentiell information. Det är ett slags målinriktad attack. Kan också stavas spearphishing, spearfishing eller spear fishing. – Fisketermen spear fishing motsvaras på svenska av harpunfiske eller ljusterfiske. – Se också puddle phishing och whaling.

[social manipulering] [ändrad 4 oktober 2019]

vishing

voice phishing”telefonfiske” – nätfiske (phishing) med telefon, oftast med användning av talsvar. Offret luras att lämna ifrån sig känsliga uppgifter, till exempel lösenord till bank­konto, till ett talsvars­system.

[it-relaterad brottslighet] [ändrad 2 februari 2018]