tryckfrihetsförordningen

(tf) – svensk grundlag som skyddar tryck­­friheten och dess­utom reglerar offentlig­­hets­principen. –– Tryck­­fri­hets­­för­ordningen för­bjuder censur, skyddar rätten att lämna in­forma­tion till mass­­medier (med­­­delar­­frihet), ålägger mass­­medier att skydda sina källor (käll­­skydd) och anger formerna för tryck­­frihets­rätte­gångar. Vissa skriverier är straff­­bara, men åtal kan bara ske efter att texten har publicerats. – Tryck­­frihets­­­för­ordningen gäller bara för tryckta skrifter. För andra mass­­­medier, som radio, tv, film och vissa webb­­­sidor, gäller i stället yttrande­­fri­hets­grund­­lagen. Förut­­sätt­ningen i båda fallen är att publikationen har ut­givnings­bevis och an­svarig ut­givare. En publikation som skyddas av tryck­frihets­för­ord­ningen behöver inte tillämpa person­uppgifts­lagen (pul). –– Tryck­fri­hets­­för­ordningen omfattar också offent­lig­­hets­­principen, som reglerar med­borgarnas rätt att ta del av all­männa handlingar. –– Läs också om bbs-lagen. –– Hela tryck­frihets­förordningen finns här. –– Fler juridiska lagar.