Nexus One

nerlagd mobiltelefon från Google med operativsystemet Android. Nexus One ut­veck­lades i sam­arbete med HTC. Den blev bland annat känd för bild­skärmen av typ amoled. Google började sälja tele­fonen i början av januari 2010. Telefonen såldes olåst, men kunderna kunde vid köpet välja att sluta avtal med vissa operatörer och få rabatterat pris på tele­fonen. Google slutade sälja Nexus One sommaren 2010 och meddelade 2011 att mjuk­varan till tele­fonen inte längre skulle upp­dateras, efter­som telefonens hård­vara hade blivit för­åldrad. Där­efter har Google ut­veck­lat flera mobil­tele­foner och surf­plattor under varu­märket Nexus.

g-mail

mycket ovanlig beteckning på sms-meddelande. E:et i email är utbytt mot g:et i gsm. Ska inte förväxlas med googles e-posttjänst Gmail.

Google Bigquery

internetbaserad tjänst för analys av stora datamängder. Startades av Google i maj 2012. Tjänsten är avgiftsbelagd, men priserna var vid debuten mycket lägre än för motsvarande funktioner från andra håll. Google Bigquery är avsett för relativt enkla frågor till stora datamängder. Det är inte en databas – man kan inte lagra data i Google Bigquery – och kan inte användas för att göra ändringar eller strykningar i en databas. – Se developers.google.com/bigquery.