AOSP

förkortning för Android open source project – den officiella källkoden till Android. – AOSP förvaltas av Google, men får användas fritt av alla, med eller utan ändringar. Det krävs att man följer vissa licens-villkor. För att operativsystem som bygger på AOSP ska få kallas för Android krävs att de följer Android compatibility program (ACP). Om man inte vill kalla det för Android får man ändra det till oigenkännlighet. – Se Androidcentral (länk).

[android] [förkortningar] [öppen källkod]

Latitude

Google Latitude – nerlagd tjänst som gav användarna möjlighet att meddela sin position till andra användare. Google* introducerade den 2009 och la ner den 2013.

xoogler

ex-Googler – en som slutat på Google för att starta eget.

webbindex

vanligaste typen av sökmotor – webbsida där besökaren matar in ord och får upp en lista över webbsidor som innehåller samma ord. Typexemplet är Google. Ett webbindex bygger på en mycket lång lista med alla ord som finns på de webbsidor som sökmotorn har kartlagt. Det är samma princip som för indexet i slutet på en bok. För varje ord finns länkar till de sidor som ordet finns på. Det står också exakt var på sidorna som ordet finns. Därför kan man söka efter fraser och meningar. – De flesta webbindex är för text, men det finns också index för bilder och musik. De utgår då från ljud- och bildfilernas namn och annan information som följer med. – Alternativet till webbindex i sökmotorernas värld är webbkataloger.

ungoogleable

ogooglingsbar – som inte går att hitta med Google eller andra sökmetoder på internet: uttrycket används om människor som medvetet går in för att inte lämna några elektroniska spår.

sharewhere

skämtsamt för teknik som visar för andra var en användare befinner sig. Används om Googles tjänst Latitude. – Ordet sharewhere anspelar på shareware.

organic listing

(omanipulerad listplacering) – om sökmotorer: hög placering av en webbsida på en sökmotors lista över sökresultat enbart beroende på sidans innehåll och utformning – alltså inte för att webbsidans ägare har betalat för en hög placering. Detta förutsätter att placeringen på listan på något sätt är beroende av användarnas värdering av sidan, som i Google.

länkfarm

(link farm) – webbsida full med länkar till andra webbsidor: ett sätt att höja de webbsidornas rankning i sökmotorer som Google. En länkfarm har vanligtvis inget eget innehåll, eller nästan inget.