Open cloud manifesto

dokument som stöder principen om öppet moln och som anger vad det innebär. Manifestet publicerades i oktober 2009. Kritiker noterade snabbt att manifestet inte var undertecknat av de företag (Amazon, Google, Microsoft) som faktiskt säljer kommersiella tjänster baserade på moln. (Ett moln är ett jättelikt nätverk av sammankopplade servrar.) – Manifestet finns att läsa på opencloudmanifesto.org.

Nexus 10

surfplatta från Google. Kom i butikerna i november 2012. Den har en tiotumsskärm, därav beteckningen, och mycket hög upplösning. Tillverkas av Samsung och ingår i Googles Nexus-serie.

Project Loon

Googles försök att ge fattiga områden tillgång till internet genom ballonger. – 300 ballonger ska sväva fritt på ungefär 20 kilometers höjd. Varje ballong ska vara försedd med sändare och mottagare som drivs av solenergi. Ballongerna kommunicerar med basstationer på jordytan, utspridda med ungefär hundra kilometers avstånd. Varje ballong kan ge internetanslutning till ett område på 1250 kvadratkilometer. – Ballongerna rör sig fritt med vindarna, men kan ändå fjärr­styras genom att man låter dem gå upp och ner i luft­lagren, som rör sig i olika riktningar. Projektet påbörjades 2013. – Namnet: Loon är kort för balloon, men betyder också ’’lom’’ (fågeln), och anspelar troligen också på loony, spritt språngande. – Se x.company/loon. – Läs också om Skybender och om Face­books* Aquila.

Trendalyzer

program för grafisk representation av data. Det utvecklades av Ola Rosling för stiftelsen Gapminder som 2007 sålde det till Google. Den senaste versionen av Trendalyzer kallas för Gapminder World. Programmet är förinställt för att hantera fem variabler: x-axel, y-axel, bubblor i olika storlek och färger samt en glidande tidsaxel. Programmet levereras med en uppsättning data om global utveckling, men användaren kan mata in egna data. – Se gapminder.org/downloads.

Shodan

sökmotor som kartlägger datorer, servrar och nät­utrustning på inter­net. – Till skillnad från Google och andra sök­motorer bryr sig Shodan inte om inne­hållet på webb­platser. Den följer bara länkarna mellan datorer, servrar och annan utrustning på inter­net. Under­sökningar med Shodan har visat att it-system för viktiga sam­hälls­funktioner, som kraft­verk och dammar, ofta är oskyddade för intrång. – Sho­dan utvecklades av den amerikanska pro­gram­meraren John Matherly, och har varit i drift sedan 2009. – Shodan åtar sig att göra under­sökningar på beställning av före­tag, till exempel att upp­täcka oskyddade anslutningar för telnet. – Se shodan.io.

ogooglebar

om information på nätet som inte går att hitta med Google eller annan sökmotor. – Ordet var med i Språkrådets nyordslista för 2012 men togs bort efter påtryckningar från Google.

Nexus One

nerlagd mobiltelefon från Google med operativsystemet Android. – Nexus One ut­veck­lades i sam­arbete med HTC. Den blev bland annat känd för bild­skärmen av typ amoled. Google började sälja tele­fonen i början av januari 2010. Telefonen såldes olåst, men kunderna kunde vid köpet välja att sluta avtal med vissa operatörer och få rabatterat pris på tele­fonen. – Google slutade sälja Nexus One sommaren 2010 och meddelade 2011 att mjuk­varan till tele­fonen inte längre skulle upp­dateras, efter­som telefonens hård­vara hade blivit för­åldrad. – Där­efter har Google ut­veck­lat flera mobil­tele­foner och surf­plattor under varu­märket Nexus.