Google X

googles hemlighetsfulla laboratorium där företaget experimenterar med nya produkter. Ligger i närheten av huvudkontoret i Mountain View i Silicon Valley. – Google X verk­sam­het drivs sedan augusti 2015 under det nya moder­bolaget Alpha­bet.

Recaptcha

program som låter människor tolka inskannad text med hjälp av så kallade captcha, ett slags robotfilter. En captcha består av deformerade, svårlästa bokstäver och siffror som besökare på en webbsida måste tolka och skriva in i ett fält vid inloggning. Syftet är att hindra automatiserade program från att logga in. Recaptcha använder i stället text från inskannade sidor från böcker, tidningar eller handskrifter. Metoden förutsätter att om flera användare tolkar samma inskannade text på samma sätt är tolkningen förmodligen korrekt. Syftet är att göra inlästa texter maskinläsbara, så att de blir sökbara på internet. Bland annat ska alla nummer av New York Times sedan starten läggas ut på internet och göras sökbara med hjälp av Recaptcha. – Metoden utvecklades av professor Luis von Ahn (länk). – Företaget bakom Recaptcha köptes i september 2009 av Google. – I december 2014 lanserade Google No captcha recaptcha, ett robot­filter som bland annat kräver att användaren identifierar bilder på djur. – Se Googles webb­sidor.

Bump

nerlagt system för överföring av information mellan smarta mobiler genom att man håller dem intill varandra. Kan bland annat användas för betal­ningar. (Det påminner om nfc.) – Före­taget Bump köptes i septem­ber 2013 av Google. I januari 2014 avveck­lade Google både varu­märket och produkt­erna (länk). (Webbplatsen bu.mp är fortfarande tillgänglig, men underhålls inte.)