hiybbprqag

ett av de påhittade ord som Google använde i början av 2011 för att ertappa Microsofts sökmotor Bing med att plagiera sökresultat från Google. – Se också spökord.

Googlehole

blind fläck för sökmotorn Google: typ av webbsidor som Google missar eller placerar långt ned i listan över sökresultat. Google är till exempel bättre på att hitta försäljare av produkter än att hitta utvärderingar av samma produkter.

googla

leta efter information med med sökmotorn Google; även: använda Google som kontaktförmedling.

Google File System

GFSGoogles* filsystem, utvecklat för att hantera Googles index, som är spritt på tusentals geografiskt spridda servrar. GFS används också för all annan information som Google lagrar. Det är alltså ett filsystem för det så kallade molnet. – En artikel om GFS, skrivet av systemets upphovsmän, finns att ladda ner från denna sida.

dynamisk url

dynamic urlwebbadress (url) till en dynamisk webbsida – en webbsida som skapas i det ögonblick den hämtas med ledning av informationen i webbadressen. Webbadressen är alltså inte adressen till ett redan existerande dokument, utan en instruktion till webbservern att sätta ihop ett dokument genom att sammanställa data från databaser och att sedan leverera resultatet till användaren. Alltså en fråga till en databas. Ett enkelt exempel är webbadresserna för sökningar med Google. Ofta, men inte alltid, kan man känna igen dynamiska url:er på att de innehåller tecken som ? och &, $, +, =, % eller förkortningen cgi. Enklare sökmotorer (inte Google) undviker att indexera sidor med dynamiska url:er, eftersom sidorna förändras hela tiden.

Dart

Google Dart – programspråk för webbsidor, lanserat av Google hösten 2011. Dart är avsett för program som ska köras på webbsidor och är tänkt som ersättare för Javascript. Gick först under arbetsnamnet Dash. – Se dartlang.org.

Android Market

webbaserad butik som säljer program för mobiltelefoner och plattor med operativsystemet Android. Startades av Google 2008. I mars 2012 blev Android Market en del av Google Play.

Caffeine

omarbetad version av googles sökmotor. – Caffeine togs i bruk på prov 2009, drogs tillbaka och togs sedan i bruk 2010.