dot-commie

(””dot-kommunist””) –– en som anser att allting på internet ska vara gratis och fritt för alla att använda. –– Ordet är hopsatt av dotcom och commie – kommunist. – Fler ord på dot, klicka här.

[gratis] [it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 3 september 2017]

freeware

gratisprogram –– program som sprids gratis av upphovspersonen. – Vanligtvis laddar man ner dem från internet. I synner­het när det gäller appar för smarta mobiler har gratis program blivit så vanliga att ordet freeware har blivit överflödigt. Ordet var vanligast på 1980- och 1990-talen, då gratisprogram spreds på disketter. –– Free­ware ska inte för­väx­las med fri mjukvara. Den som laddar ner ett gratisprogram har rätt att använda program­met i be­fint­ligt skick, men inte nöd­vän­digt­vis några av de andra rättig­heter som följer med fri mjukvara. Man brukar till exempel inte få tillgång till käll­koden. – –Det sägs ibland att gratisprogram är allmän egendom (public domain), men det är inte heller korrekt. Även om upphovsrättshavaren ger bort exemplar av programmet gratis äger hon fort­far­ande upphovsrätten till pro­gram­met. – –Se också freemium. – –Läs också om share­ware, som man för­väntas betala för.

[gratis] [mjukvara] [upphovsrätt] [ware] [ändrad 12 november 2018]

Uphold

en amerikansk betaltjänst på nätet. –– Uphold till­handa­håller be­tal­ning­ar, insätt­ning­ar och valuta­växling. Transak­tioner sker på några minuter och är av­gifts­fria för med­lem­mar. Med­lem­skap är gratis, men för att göra betalning­ar måste man ha till­räck­ligt med pengar på sitt konto i Uphold. Uphold är ingen bank, och tar inte ut räntor. Före­taget tjänar pengar på räntan på stats­obli­ga­tioner som före­taget köper för insatta pengar, och på avgifter från företag med mycket stora trans­ak­tions­volymer. – Up­hold hette tidigare Bit­reserve och handlade då med bitcoin, som kunde växlas mot andra valutor. Uphold, som bytte namn hösten 2015, tar sedan dess emot insättningar i många valutor, bland annat kronor. Före­taget marknads­för sig som ”the Internet of money”. – Se uphold.com.

[betalningar] [ändrad 15 februari 2018]

Free Basics

en uppsättning gratis internet­baserade tjänster från or­ga­ni­sa­tionen Internet.org. De ingår i en satsning på att göra internet och internetbaserade tjänster till­gäng­liga för alla över­allt. –Free Basics om­fattar bland annat barn- och mödravård, myndig­hets­infor­ma­tion, nyheter, platsannonser, resor och sport. Alla utveck­lare kan bidra med appar till Free Basics. –– Se här.

[appar] [gratis] [mjukvara] [världsförbättring] [ändrad 13 oktober 2018]

freemium

free plus premium – om program eller tjänst som finns i två versioner: en enklare gratisversion och en mer påkostad (premium) version som kostar. – Stavas också fremium.

[gratis] [produkter och tjänster] [ändrad 12 november 2018]

Tails

ett operativsystem för anonym och ospårbar internetkommunikation. –– Tails är avsett att köras från ett USB‑minne för att inte lämna några spår på den dator som det har körts på. Tails levereras med för­in­ställ­da program för anonym och ospårbar kommunikation. Bland annat ingår OpenPGP och OTR för kryptering samt Tor för ospårbar kommunikation. Själva operativsystemet är baserat på Debian, ett utförande av GNU/Linux. –– Se tails.boum.org, där Tails också kan laddas ner gratis. –– Se också Byzantium och Haven samt Satya (under Silentkeys).

[it-säkerhet] [linux] [personlig integritet] [ändrad 3 oktober 2018]

Squeak

en programmeringsmiljö för barn och undervisning, utvecklad av Alan Kay med flera. – Utvecklaren arbetar främst med bilder, som i ett rit­program, och med ett minimum av text- och siffer­inmatning. Program­språket är bra på att hantera bilder, musik och spel. – Squeak bygger på Small­talk, och är skrivet i öppen källkod. Squeak fungerar på de flesta operativ­system, och kan laddas ner gratis från squeak.org. – Läs också om Scratch.

[barn] [programspråk] [undervisning] [ändrad 12 november 2018]

RenderMan

ett program från Pixar för rendering av datoranimerad film. – RenderMan är till för att rita kom­pli­ce­rade yt­struk­turer som hår och päls, rita skuggor och dagrar och se till att figurer och föremål får rätt stor­lek i bilderna. Det kan inte an­vändas för att skapa dator­animerade filmer från grunden. Det måste ha en film (en fil med en komplett sekvens av rörliga figurer modellerade i tre dimen­sioner och med bak­grund) att arbeta med. Man kan delvis jämföra med tecknade serier, där seriens upphovsperson först ritar serien med penna eller tusch. Sedan färg­läggs den, ofta av någon annan. –– Pixar använder Render­Man för sina egna filmer och säljer det till andra. Det har blivit en in­offi­ciell standard. Andra renderingsprogram använder samma fil­format. Pro­grammet har funnits i sedan 1990‑talet, och skrevs först för Mac­intosh med Motorola­processor. Numera klarar det att köras på så kallade server­­farmer. – Se Pixars webbsidor (länk). –Sedan hösten 2014 kan man ladda ner Render­Man gratis för icke‑kommer­si­ell använd­ning, se denna länk.

[datoranimering] [ändrad 18 juni 2018]