dot-commie

(”dot-kommunist”) – en som anser att allting på internet ska vara gratis och fritt för alla att använda. – Ordet är hopsatt av dotcom och commie – kommunist. – Fler ord på dot, klicka här.

[gratis] [it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 3 september 2017]

freeware

gratisprogram – program som sprids gratis av upphovspersonen. – Vanligtvis laddar man ner dem från internet. I synner­het när det gäller appar för smarta mobiler har gratis program blivit så vanliga att ordet freeware har blivit överflödigt. Ordet var vanligast på 1980- och 1990-talen, då gratisprogram spreds på disketter. – Free­ware ska inte för­väx­las med fri mjukvara. Den som laddar ner ett gratisprogram har rätt att använda program­met i be­fint­ligt skick, men inte nöd­vän­digt­vis några av de andra rättig­heter som följer med fri mjukvara. Man brukar till exempel inte få tillgång till käll­koden. – Det sägs ibland att gratisprogram är allmän egendom (public domain), men det är inte heller korrekt. Även om upphovsrättshavaren ger bort exemplar av programmet gratis äger hon fort­far­ande upphovsrätten till pro­gram­met. – Se också freemium. – Läs också om share­ware, som man för­väntas betala för.

[gratis] [mjukvara] [upphovsrätt] [ware] [ändrad 12 november 2018]

Uphold

en amerikansk betaltjänst på nätet. – Uphold till­handa­håller be­tal­ning­ar, insätt­ning­ar och valuta­växling. Transak­tioner sker på några minuter och är av­gifts­fria för med­lem­mar. Med­lem­skap är gratis, men för att göra betalning­ar måste man ha till­räck­ligt med pengar på sitt konto i Uphold. Uphold är ingen bank, och tar inte ut räntor. Före­taget tjänar pengar på räntan på stats­obli­ga­tioner som före­taget köper för insatta pengar, och på avgifter från företag med mycket stora trans­ak­tions­volymer. – Up­hold hette tidigare Bit­reserve och handlade då med bitcoin, som kunde växlas mot andra valutor. Uphold, som bytte namn hösten 2015, tar sedan dess emot insättningar i många valutor, bland annat kronor. Före­taget marknads­för sig som the Internet of money. – Se uphold.com.

[betalningar] [ändrad 15 februari 2018]

Free Basics

en uppsättning gratis internet­baserade tjänster från or­ga­ni­sa­tionen Internet.org. De ingår i en satsning på att göra internet och internetbaserade tjänster till­gäng­liga för alla över­allt. Free Basics om­fattar bland annat barn- och mödravård, myndig­hets­infor­ma­tion, nyheter, platsannonser, resor och sport. Alla utveck­lare kan bidra med appar till Free Basics. – Se här.

[appar] [gratis] [mjukvara] [världsförbättring] [ändrad 13 oktober 2018]

freemium

free plus premium – om program eller tjänst som finns i två versioner: en enklare gratisversion och en mer påkostad (premium) version som kostar. – Stavas också fremium.

[gratis] [produkter och tjänster] [ändrad 12 november 2018]

Tails

ett operativsystem för anonym och ospårbar internetkommunikation. – Tails är avsett att köras från ett USB‑minne för att inte lämna några spår på den dator som det har körts på. Tails levereras med för­in­ställ­da program för anonym och ospårbar kommunikation. Bland annat ingår OpenPGP och OTR för kryptering samt Tor för ospårbar kommunikation. Själva operativsystemet är baserat på Debian, ett utförande av GNU/Linux. – Se tails.boum.org, där Tails också kan laddas ner gratis. – Se också Byzantium och Haven samt Satya (under Silentkeys).

[it-säkerhet] [linux] [personlig integritet] [ändrad 3 oktober 2018]

Squeak

en programmeringsmiljö för barn och undervisning, utvecklad av Alan Kay med flera. – Utvecklaren arbetar främst med bilder, som i ett rit­program, och med ett minimum av text- och siffer­inmatning. Program­språket är bra på att hantera bilder, musik och spel. – Squeak bygger på Small­talk, och är skrivet i öppen källkod. Squeak fungerar på de flesta operativ­system, och kan laddas ner gratis från squeak.org. – Läs också om Scratch.

[barn] [programspråk] [undervisning] [ändrad 12 november 2018]

RenderMan

ett program från Pixar för rendering av datoranimerad film. – RenderMan är till för att rita kom­pli­ce­rade yt­struk­turer som hår och päls, rita skuggor och dagrar och se till att figurer och föremål får rätt stor­lek i bilderna. Det kan inte an­vändas för att skapa dator­animerade filmer från grunden. Det måste ha en film (en fil med en komplett sekvens av rörliga figurer modellerade i tre dimen­sioner och med bak­grund) att arbeta med. Man kan delvis jämföra med tecknade serier, där seriens upphovsperson först ritar serien med penna eller tusch. Sedan färg­läggs den, ofta av någon annan. – Pixar använder Render­Man för sina egna filmer och säljer det till andra. Det har blivit en in­offi­ciell standard. Andra renderingsprogram använder samma fil­format. Pro­grammet har funnits i sedan 1990‑talet, och skrevs först för Mac­intosh med Motorola­processor. Numera klarar det att köras på så kallade server­­farmer. – Se Pixars webbsidor (länk). Sedan hösten 2014 kan man ladda ner Render­Man gratis för icke‑kommer­si­ell använd­ning, se denna länk.

[datoranimering] [ändrad 18 juni 2018]

öppen standard

standard som är publicerad och allmänt till­gäng­lig. Det finns ingen allmänt veder­tagen definition av öppen standard, men ett vanligt krav är att standarden får användas gratis. – På engelska: open standard.

[standarder] [öppet] [ändrad 12 november 2018]