tdma

time division multiple access. En teknik som låter flera användare dela på en förbindelse genom att man delar in signalen i tidsluckor, så kallad tidsdelning, Används bland annat i gsm-systemet. Se även stdma.

msisdn

mobile station isdn number eller mobile subscriber isdn number – i gsm-systemet detsamma som mobiltelefonnumret. Förkortningen isdn ingår i namnet därför att gsm konstruerades med isdn som förebild.

gprs

general packet radio services – teknik för snabb dataöverföring via gsm-nätet. Det är ett mellanting mellan gps och 3g. Gprs kan användas för tal, e-post, webbsidor, musik och bild. En påslagen gprs-telefon har ständigt en öppen linje till operatörens nät, även om inga meddelanden överförs. Därför kan kommunikation sättas igång och avslutas utan märkbara väntetider. Kunden betalar inte per minut, utan för data­mängden som överförs. Grps kräver extra­utrustning i gsm-nätet och fungerar inte med enklare gsm-telefoner. – Tekniken är paketförmedlande och har en teoretisk kapacitet på 270 kilobit per sekund till skillnad från gsm, som klarar 9,6 kilobit per sekund. – Gprs vann terräng under 2001 när det blev uppenbart att 3g inte slog igenom så snabbt som väntat. Gprs kallas därför ibland för 2,5g.

Gonzo Cam

internetansluten webbkamera som ska säljas för under 300 kronor. Tanken är att man ska kunna sätta upp den var som helst där man vill kunna se vad som händer, och sedan låta den klara sig själv. Den tar still­bilder och behöver bara en gsm-an­slut­ning för att skicka bilder. – Gonzo Cam består av kom­ponenter, inklusive kameran, från en billig mobil­­telefon. Bild­skärmen är borttagen. Operativ­systemet är baserat på Firefox OS. – Gonzo Cam utvecklas på Tele­nor under ledning av Jan Jong­­boom (länk). Den finns ännu inte att köpa (augusti 2015). – Se Tele­nors webb­plats. – Namnet: Gonzo kommer från den amerikanska kultförfattaren och journalisten Hunter S Thompsons speciella genre gonzo journalism – se Wiki­­­pedia.

g-mail

mycket ovanlig beteckning på sms-meddelande. E:et i email är utbytt mot g:et i gsm. Ska inte förväxlas med googles e-posttjänst Gmail.

European telecommunications standards institute

Etsi – organisation som fastställer standarder för tele­kommu­nika­tion. Etsi har bland annat spikat gsm-standarden. Grundades 1988 på initiativ av EU. Nästan alla europe­iska länder är med, och många utom­euro­peiska länder, bland annat Indien, Kina och USA, är associ­erade. – Se etsi.org.