umts

universal mobile telecommunications system – den standard för 3g-telefoni som används i Europa och andra länder. – Umts är baserat på WCDMA och utvecklat för att bygga på existerande GSM-infrastruktur. – I USA och en del andra länder används en annan 3g-standard, CDMA2000.

trippelband

(tri-band) – om mobiltelefoner: som kan använda tre frekvensband. För euopeiska gsm-telefoner de två europeiska gsm-frekvensbanden 900 megahertz och 1800 megahertz samt det amerikanska gsm-frekvensbandet 1900 megahertz.

tdma

time division multiple access. En teknik som låter flera användare dela på en förbindelse genom att man delar in signalen i tidsluckor, så kallad tidsdelning, Används bland annat i gsm-systemet. Se även stdma.

msisdn

mobile station isdn number eller mobile subscriber isdn number – i gsm-systemet detsamma som mobiltelefonnumret. Förkortningen isdn ingår i namnet därför att gsm konstruerades med isdn som förebild.

cell broadcast

sändning av textmeddelande till alla mobil­tele­foner i ett område. Används för informa­tion i nöd­situa­tioner som natur­kata­strofer och svåra olyckor. Tekniken kan också an­vändas för reklam och olika tjänster. – Med­de­landen som sänds med cell broad­cast når alla mobil­tele­foner som finns i den sändande bas­stationens täcknings­område (Cell). En eller flera eller alla bas­stationer kan sända samma med­de­lande. (Se också broad­cast.) – Cell broad­cast ingår i gsm-standarden, men förut­sätter att bas­stationer och mobil­telefoner (eller annan ut­rust­ning som an­vänder mobil­telefon­nätet) anpassas till tekniken.

wcdma

wideband cdma, även w-cdma – den teknik för 3g-telefoni som används främst i Europa, Afrika och Asien. – Wcdma är utvecklat med tanke på existerande gsm-nät så att de ska kunna byggas om till 3g. Wcdma är den tekniska plattformen för umts. – Jäm­för med cdma 2000, som används i USA och i en del andra länder. Båda är vidare­utveck­lingar av cdma.

gprs

general packet radio services – teknik för snabb dataöverföring via gsm-nätet. Det är ett mellanting mellan gps och 3g. Gprs kan användas för tal, e-post, webbsidor, musik och bild. En påslagen gprs-telefon har ständigt en öppen linje till operatörens nät, även om inga meddelanden överförs. Därför kan kommunikation sättas igång och avslutas utan märkbara väntetider. Kunden betalar inte per minut, utan för data­mängden som överförs. Grps kräver extra­utrustning i gsm-nätet och fungerar inte med enklare gsm-telefoner. – Tekniken är paketförmedlande och har en teoretisk kapacitet på 270 kilobit per sekund till skillnad från gsm, som klarar 9,6 kilobit per sekund. – Gprs vann terräng under 2001 när det blev uppenbart att 3g inte slog igenom så snabbt som väntat. Gprs kallas därför ibland för 2,5g.

Gonzo Cam

internetansluten webbkamera som ska säljas för under 300 kronor. Tanken är att man ska kunna sätta upp den var som helst där man vill kunna se vad som händer, och sedan låta den klara sig själv. Den tar still­bilder och behöver bara en gsm-an­slut­ning för att skicka bilder. – Gonzo Cam består av kom­ponenter, inklusive kameran, från en billig mobil­­telefon. Bild­skärmen är borttagen. Operativ­systemet är baserat på Firefox OS. – Gonzo Cam utvecklas på Tele­nor under ledning av Jan Jong­­boom (länk). Den finns ännu inte att köpa (augusti 2015). – Se Tele­nors webb­plats. – Namnet: Gonzo kommer från den amerikanska kultförfattaren och journalisten Hunter S Thompsons speciella genre gonzo journalism – se Wiki­­­pedia.

Cdma One

amerikanskt system för digital mobil­telefoni, infört 1995. Det var annorlunda än gsm men ungefär lika snabbt. Cdma One kom igång senare än gsm och hann därför aldrig ikapp gsm:s inter­nationella för­språng. Cdma One an­vänds eller har an­vänts i stora delar av USA och i andra länder i Nord- och Syd­amerika, men stora amerikanska mobil­operatörer har gått över till gsm. Cdma One var det första mobil­telefon­systemet som byggde på cdma. De två 3g-systemen cdma 2000 och wcdma är andra tillämpningar av cdma, men de ska inte för­växlas med Cdma One.

g-mail

mycket ovanlig beteckning på sms-meddelande. E:et i email är utbytt mot g:et i gsm. Ska inte förväxlas med googles e-posttjänst Gmail.