Gram

nerlagt företag som vidareutvecklade teknik från Palm, främst webOS. –Gram startades 2012 av Hewlett-Packard efter att Hewlett-Packard hade köpt webOS. Inriktningen var då moln­tjänster för mobil hand­hållen ut­rust­ning. Företaget var mycket hemlighetsfullt. Gram hade en egen webbplats, gram.com, men inget publicerades på den. 2013 köpte syd­ko­re­anska LG (länk) rätten att använda webOS från Hewlett-Packard, som dock fortfarande ägde rättigheterna och patenten. LG skulle använda webOS i tv-appa­ra­ter. Gram följde med i köpet och blev en del av LG Silicon Valley Lab. En stor del av personalen från Gram slutade inom ett år efter köpet på grund av konflikter som gällde design och funktion, men LG har fort­satt att utveckla webOS. LG har använt varumärket Gram för en tunn och lätt bärbar dator, men den har inget samband med företaget Gram. – Webbsajten gram.com fanns kvar, utan innehåll, till sommaren 2016. – En utförlig berättelse finns på sajten Gigaom (länk).

Open software foundation

OSF – tidigare bransch­orga­nisa­tion som bildades 1998 för att ut­veckla en enhetlig form av Unix – se OSF/1. – OSF var ena sidan i de så kallade unix­krigen. Efter miss­lyckandet med OSF/1 gick OSF 1996 ihop med X/Open och bildade the open group. – I OSF ingick bland annat digital, Hitachi, HP, IBM, Bull, Nixdorf, Philips och Siemens. – Enligt då­varande Sun-chefen Scott McNealy stod OSF för ”Oppose Sun Forever”.

Palm OS

operativsystemet i Palm-datorerna, numera avvecklat. Utvecklades sedan 2005 i det japanska företaget Access, från 2007 under namnet Garnet OS. Palm, som 2010 köptes av Hewlett-Packard, hade rätt att använda operativsystemet och ensamrätt till namnet Palm OS. – Palm OS utvecklades på 1990‑talet av Jeff Hawkins för Palmdatorerna med målet att det skulle vara lätt att använda, fritt från felmeddelanden och strömsnålt. För att man skulle kunna mata in text direkt på skärmen ingick ett speciellt, förenklat alfabet, Graffiti, senare Graffiti 2. Under några år användes Palm OS i handdatorer från andra tillverkare som IBM och Sony samt i Handspring. I början av 00‑talet minskade Palm OS popularitet. Palm knopp­ade därför 2002 av bolaget Palmsource som skulle utveckla och marknadsföra Palm OS. Palmsource blev 2005 köpt av Access. – I början av 2009 presenterade Palm ett nytt operativsystem, WebOS.