linear tape file system

ltfs – system som gör data lagrade på magnetband sökbara som data på en hårddisk. Ltfs är både ett filformat och ett filsystem för data lagrade på band. Ltfs utvecklades av IBM och presenterades 2010. Ltfs har antagits som standard av branschorganisationen LTO, se lto.org.

G3

processor i PowerPC-serien, lanserad 1997 av IBM och Motorola. Var då snabb och strömsnål och passade därför bra i Apples* bärbara datorer. De första versionerna hade en klockfrekvens på under 400 MHz, men tekniska förbättringar gjorde att senare versioner klarar upp till 900 MHz. Den användes av Apple fram till 2003.

G5

64-bitars PowerPC-processor, lanserad i apples Mac G5 sommaren 2003. Utvecklad av IBM. Macen med G5-processor var den första persondatorn med 64-bitarssystem och marknadsfördes som världens snabbaste persondator. En version med en klockfrekvens på minst tre gigahertz utlovades till 2004, men IBM kunde inte leverera det, vilket är en av anledningarna till att Apple under 2006 gick över till Intelprocessorer i Macarna. – G5 är också en vanlig beteckning på Macar med G5-processor.