Simon

kombinerad mobiltelefon och hand­dator (pda) från 1994, ut­vecklad av IBM. Den brukar räknas som den första smarta mobilen. – Simon kunde an­vändas för mobil­tele­foni och för fax, e-post och sms. Den hade också adress­­bok, kalender och an­teck­­nings­­bok. In­matning gjordes med elek­tro­nisk penna. Simon såldes under sex månader 1994—95 i 50 000 exemplar. – Se Wiki­pedia*: länk.

Open software foundation

OSF – tidigare bransch­orga­nisa­tion som bildades 1998 för att ut­veckla en enhetlig form av Unix – se OSF/1. – OSF var ena sidan i de så kallade unix­krigen. Efter miss­lyckandet med OSF/1 gick OSF 1996 ihop med X/Open och bildade the open group. – I OSF ingick bland annat digital, Hitachi, HP, IBM, Bull, Nixdorf, Philips och Siemens. – Enligt då­varande Sun-chefen Scott McNealy stod OSF för ”Oppose Sun Forever”.

G3

processor i PowerPC-serien, lanserad 1997 av IBM och Motorola. Var då snabb och strömsnål och passade därför bra i Apples* bärbara datorer. De första versionerna hade en klockfrekvens på under 400 MHz, men tekniska förbättringar gjorde att senare versioner klarar upp till 900 MHz. Den användes av Apple fram till 2003.

G5

64-bitars PowerPC-processor, lanserad i apples Mac G5 sommaren 2003. Utvecklad av IBM. Macen med G5-processor var den första persondatorn med 64-bitarssystem och marknadsfördes som världens snabbaste persondator. En version med en klockfrekvens på minst tre gigahertz utlovades till 2004, men IBM kunde inte leverera det, vilket är en av anledningarna till att Apple under 2006 gick över till Intelprocessorer i Macarna. – G5 är också en vanlig beteckning på Macar med G5-processor.

pad

engelska för ’platta’, ’block’, ’platt­form’ – används främst i beteck­ningar på relativt små och enkla pro­dukter. – Enk­lare ord­behand­lare eller editorer har ibland namn på pad (=litet an­­teck­nings­­block), till exempel Wordpad, Notepad. – Ordet pad (=platta) används också om hand­hållna datorer, i synnerhet lite större hand­datorer. (Se Message­pad – Newton – och Ipad.) Lenovo har Think­pad och Ideapad som varu­märken (över­tagna från IBM*) för bär­bara datorer. – Key­pad betyder knapp­sats. – Pad, padding kan också betyda ’stopp­ning’, ’kudde’, ’dyna’, ’binda’ (menstrual pad) eller ’lya’ (bachelor pad). Lily pad – ’näck­ros­blad’. – Mindre, hand­hållna apparater kan i stället ha namn på pod.

Palm OS

operativsystemet i Palm-datorerna, numera avvecklat. Utvecklades sedan 2005 i det japanska företaget Access, från 2007 under namnet Garnet OS. Palm, som 2010 köptes av Hewlett-Packard, hade rätt att använda operativsystemet och ensamrätt till namnet Palm OS. – Palm OS utvecklades på 1990‑talet av Jeff Hawkins för Palmdatorerna med målet att det skulle vara lätt att använda, fritt från felmeddelanden och strömsnålt. För att man skulle kunna mata in text direkt på skärmen ingick ett speciellt, förenklat alfabet, Graffiti, senare Graffiti 2. Under några år användes Palm OS i handdatorer från andra tillverkare som IBM och Sony samt i Handspring. I början av 00‑talet minskade Palm OS popularitet. Palm knopp­ade därför 2002 av bolaget Palmsource som skulle utveckla och marknadsföra Palm OS. Palmsource blev 2005 köpt av Access. – I början av 2009 presenterade Palm ett nytt operativsystem, WebOS.