HCL Notes

tidigare Lotus Notes, IBM Lotus Notes och IBM Notes – under 1990‑talet det ledande programmet i kategorin gruppvara. (Då under varumärket Lotus Notes.) Detta trots att både Novell† (med Groupwise) och Microsoft (med Exchange) försökte ta över. Användningen av Notes har minskat avsevärt sedan dess. – I december 2018 såldes IBM Notes och flera andra IBM‑produkter till indiska HCL Technologies (hcltech.com) för 1,8 miljarder dollar – se pressmeddelande. Det heter numera HCL Notes. – Notes är baserat på ett system av dokument lagrade i databaser, och på den grunden kan varje företag utveckla sina egna applikationer. Genom servern Domino, som kom 1996, anpassades Notes till webben. Namnet Notes används numera bara om klienten, som innehåller färdiga program för e‑post, kalender och liknande. – Notes utvecklades av företaget Iris Associates† för Lotus†, som lanserade programmet 1989. IBM köpte 1995 Lotus, och därmed också Notes, för 3,5 miljarder dollar och började då kalla Notes för IBM Lotus Notes. IBM Lotus Notes bytte sedan hösten 2012 namn till IBM Notes  när IBM avvecklade varumärket Lotus. Då kom också versionen IBM Notes Social edition. Hösten 2017 inledde IBM samarbete med HCL om utveckling av Notes och andra program, och i december 2018 såldes produkterna till HCL, som kallar det för HCL Notes. – Läs också om Verse. – Se HCL:s webbsidor.

[applikationer] [gemensamt arbete] [ändrad 3 oktober 2022]

Simputer

(simple computer) – en nerlagd billig enkel dator som utvecklades i Indien för att användas av fattiga bybor. – Simputer lan­se­rades i början av 2002, och kostade då ungefär två tusen kronor. År 2005 var det uppenbart att den inte blivit någon försäljningsframgång, och 2006 upp­hörde marknadsföringen. – Simputer var en handhållen penndator med Linux och en StrongArm‑processor. Simputer var konstruerad så att flera användare lätt skulle kunna dela på en dator: varje användare hade ett eget smartkort till datorn med personlig information. – Simputer konstruerades av en ideell indisk organisation, The Simputer Trust, och tillverkades av företag på licens. En version för den allmänna marknaden såldes som Amida Simputer. – 2012 kom en annan indisk lågprisdator, se Aakash. – Jäm­för med One laptop per child (”hundradollars­datorn”).

[datorer] [lågprisprodukter] [nerlagt] [ändrad 17 april 2017]