agp

accelerated graphics port, även ad­vanced graphics port – numera för­åldrad teknik för att visa krävande tre­dimensionell grafik på vanliga person­datorer. Kom 1997, av­vecklades efter 2004 och er­sattes av pci ex­press. Agp är en specifikation för ett gräns­snitt för sådan grafik, ut­vecklat av bland andra Intel.

Lenovo

kinesisk tillverkare av datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. Lenovo sålde 2013 flest persondatorer i världen. Företaget, som grundades 1984, blev känt i västvärlden när det 2005 köpte ibm:s tillverkning av persondatorer och bärbara datorer. Lenovo samarbetar också med japanska NEC om persondatortillverkning. I januari 2014 köpte Lenovo även IBM:s tillverkning av servrar med Intel-processorer. Samma månad köpte Lenovo också Motorola Mobility från Google. – Fram till 2002 använde Lenovo i Europa och USA varumärket Legend. – Se lenovo.com.

Sandy Bridge

typ av processorer från Intel, lanserad i januari 2011. Det är inget varumärke, utan arbetsnamn på en processorarkitektur. Sandy Bridge-processorer har en detalj-upplösning på 32 nanometer. – Läs mer på Intels webbsidor (länk). – Se också Ivy Bridge.

Thunderbolt

system för anslutning av tillbehör till dator med optisk kabel, utvecklad av Intel och Apple. Tidigare känd under arbetsnamnet Light peak. Thunderbolt kan användas i stället för usb, firewire och andra sammankopplingssystem. Kapaciteten uppges bli tio gigabit per sekund i vardera riktningen med möjlighet att öka till 100 gigabit per sekund. Thunderbolt använder optisk fiber för dataöverföringen. Anslutning sker med en kontakt som liknar en usb-kontakt. Innan den optiska signalen kan bearbetas av datorn måste den omvandlas till en elektrisk signal i en speciell modul, motsvarande i omvänd riktning. Thunderbolt visades upp 2009. Den första produkten med Thunderbolt var Apples nya Macbook Pro i februari 2011. – Läs mer här.

Intel trusted execution technology

säkerhetssatsning från Intel, tidigare känd under namnet Lagrande. Går i korthet ut på att se till att processorn inte kör några andra instruktioner än de som användaren vill. Läs mer på Intels webbsidor.

Intel VPro

system för administration av persondatorer på distans, inbyggt i vissa processorer från Intel. VPro är avsett för persondatorer i företagsnätverk och underlättar administration på distans, till exempel konfiguration i nätverket, säkerhetsfunktioner och skydd mot angrepp. Detta kan göras även när datorn är avstängd, förutsatt att den är ansluten till företagets nätverk på något sätt. – Läs mer på Intels webbplats.

universal binary

Macintoshprogram som direkt kan köras både på nya macar med Intel-processor och gamla Macar med PowerPC-processor. Det är bara att in­stallera pro­grammet och köra. (Sådana program kan däremot inte köras på andra datorer med Intel­processor, bara på Mac.) – Från att operativ­systemet Snow Leopard släpptes 2009 har Apple slutat att an­passa pro­gram för Macar med PowerPC-processorer. Fri­stående program­ut­vecklare kan fort­sätta att göra det om de så vill. – Läs mer på Apples webb­sidor (länk). – Läs också om Rosetta (betydelse 1). – Ordet binary, se binärkod.

bluetooth

teknik för trådlös data­överföring på korta av­stånd. Används där man annars skulle an­vända sladd. – Blue­tooth an­vänds för sladdlös samman­koppling av datorer, mobil­telefoner, skrivare, digital­kameror, och annan ut­rustning. Det kräver ett litet chipp som inne­­håller en sänd­­tagare. Chippet har fasta pro­gram för att känna igen annan blue­tooth­utrustning i när­heten och för kryptering av trafiken. – Tek­niken ut­vecklades på 1990-talet i sam­arbete mellan Erics­son, Nokia, Intel, IBM och Toshiba. Den upp­kallades 1994 efter den danska kungen Harald Blå­tand (ungefär 935–987, se Wiki­pedia), och lanserades 1998. Den mot­svarar IEEE-standarden 802.15. – Varu­­märket blue­tooth för­valtas av Blue­tooth special interest group, se bluetooth.com. – Läs också om blue­tooth low energy, Zigbee, bluebug attack, blue­jacking, blue­snarfing och toothing. – Jäm­för med near field communication, spontana nät­verk och ultra wideband.

ATX

Advanced technology extended –– den vidareutveckling av AT-standarden för persondatorer som blev dominerande i mitten av 1990-talet. Standarden utvecklades av Intel. Den innebar lägre kostnader och vissa förbättringar jämfört med AT-standarden i dess ursprungliga form. Senaste revisionen av ATX-standarden kom 2007. – Ett moderkort enligt ATX-standarden är 305⨯244 millimeter. Det finns också varianter med mindre moderkort som microATX, FlexATX och mini-ITX. –– 2003 införde Intel BTX-standarden, som bara har fått begränsad framgång.