acpi

advanced configuration and power interface – teknisk specifikation för styrning av kraft­förbrukningen i persondatorer och bärbara datorer. – Acpi kan styra strömförbrukningen i hela datorn och i komponenter som bildskärmen. Det kan styra övergång till ström­sparande läge och viloläge, övergång till lägre klockfrekvens i processorn samt påslagning och avstängning. Acpi specificerar sex energisparlägen i en dator: fullt aktiv, tre olika väntelägen (standby), viloläge (hiber­nation) och helt avstängd. – Acpi är förutsätt­ningen för Intels* funktion Instantly avail­able (länk) och för Micro­softs* ”Always on”. – Acpi har ut­veck­lats genom sam­arbete mellan HP, Intel, Microsoft, Phoenix och Toshiba. – Se acpi.info.

Cyrix

Cyrix Corporation – amerikansk tillverkare av processorer, 1997 köpt av National Semiconductor. Namnet Cyrix används inte längre. – Cyrix till­verkade låg­pris­proces­sorer som var kompa­tibla med intels pro­ces­sorer för person­datorer (se x86).

G4

processor i PowerPC-serien, lanserad 1998 som som PowerPC 7400 G4 med en klockfrekvens på 350 MHz (senare upp till 1,4 GHz). Utvecklades av Motorola i samarbete med Apple. Nytt var Velocity Engine, en instruktionsuppsättning för snabb bildbehandling. Motorola hade 1999 problem med att leverera tillräckligt många G4 till Apple, vilket ledde till problem för Apple och en konflikt mellan Apple och Motorola. Apple gick 2005 över till processorer från Intel och senare till egenutvecklade processorer, se Apple A4. – G4 var en vanlig beteckning på Macar med samma processor.

Xeon

processorer för företagsmarknaden, tillverkade av Intel sedan 1998. Finns och har funnits i många olika utföranden med upp till tio kärnor. (Wikipedia.)

PA-Risc

hp:s processor för krävande datorer, avvecklad från 2008. Den första PA-Risc-processorn lanserades 1986 och användes i HP:s minidatorer. Senare versioner användes i arbets­stationer och servrar. HP har gradvis gått över till att använda Itanium-processorn, utvecklad i samarbete med Intel. De sista datorerna med PA-Risc-processorer levererades 2008. HP under­höll dem fram till 2013. – Namnet: PA står för Precision architecture. Se risc. – Se HP:s webbsidor (länk).

byteordning

(byte order) – datorns sätt att ordna lagrade tal. – Enkelt ut­tryckt handlar det om ifall talet lagras i datorns minne med början vid de största värdena eller de minsta värdena:–

– Rak byte­ordning inne­bär att talen lagras som när man skriver tal med siffror: alltså med det högsta värdet först och det lägsta sist. (När vi skriver 314 menar vi ju 300+10+4.) På engelska kallas det för big-endian, tjock­­ändare, se ändare;–

– Om­vänd byte­ordning inne­bär att talen lagras i om­vänd ordning. När man menar ’tre­hundra­fjorton’ skriver man alltså ”413” (4+10+300). På engelska kallas det för little-endian, smal­­ändare;–

– Öppen byte­ordning (open-endian) är när pro­­ces­sorn kan hantera båda ord­ningarna.–

– I själva verket lagras värdena i binär form, vanligt­­vis grupperade i byte, men principen är samma: rak byte­­ordning innebär att ett hexa­decimalt tal som 8A9B (=35 483) lagras så här: 8A (den del av talet som står för 8A00, alltså för 35 328) lagras på den första minnes­­platsen, till exempel på plats nummer 1 000, och 9B (=155) lagras på den närmast högre minnes­­platsen, alltså på plats 1 001. Med om­vänd byte­­ordning lagras talet i exemplet, 8A9B, med 9B på plats 1 000 och 8A på plats 1 001. Det har den fördelen att om talet blir större kan man lägga ökningen på plats 1 002 utan att behöva flytta något. – Byte­ordningen har ingen be­tydelse för vanliga an­vändare, men kan ställa till problem när data överförs mellan data­­system av olika typ. Tekniskt finns det en lång­­varig diskussion om vilken byte­ordning som är mest ända­­måls­­enlig. De vanligaste pro­cessorerna för person­­­datorer, Intels pro­cessorer, an­vänder om­vänd byte­ordning.

Strongarm

nerlagd strömsnål risc-processor, avsedd för hand­hållna datorer. – Strong­arm ut­veck­lades 1995 av det brittiska före­taget Arm i sam­arbete med Digital† (senare del av Hewlett-Packard), men till­verkades sedan av Intel fram till 2002, då Strong­arm er­sattes av Xscale-pro­ces­sorerna.

Crusoe

strömsnål processor för bärbara datorer från nerlagda Transmeta. – Crusoe visades upp första gången i januari 2000. Tillverkningen upphörde definitivt 2007. – Crusoe byggde på en kombination av kretsar och mjukvara och innehöll relativt få transistorer. Tack vare mjukvaran kunde den översätta (kod­morfa) in­struk­tioner avsedda för Intel–pro­ces­sorer till sin egen in­struk­tions­­upp­­sätt­ning, alltså uppträda som en Intel-processor och köra Windows. An­vänd­arna skulle kunna upp­datera pro­­cessorn genom att läsa in ny mjukvara.

Surface

  1. – varumärke för datorer från Microsoft. Se Surface Book och Surface Studio. – Se microsoft.com/surface
  2. – surfplatta från Microsoft, först uppvisad i juni 2012. –Surface är i själva verket en kom­bi­na­tion av surf­platta och ultra­lätt dator (en hybrid­dator), efter­som den har ett tangent­­bord som är inbyggt i skydds­­locket. –Surface till­verkas av Micro­­soft i egen regi och säljs under varu­märket Microsoft. – ”Vanliga” Surface har operativ­­systemet Windows RT och Arm-pro­cessor. Den kan bara köra program från Micro­­softs pro­gram­­butik på nätet, Windows Store. Den dyrare versionen, Surface Pro, har Intel-processor, och på den kan man in­stal­lera alla Windows-program. – Sur­face Hub är en jätte­­lik surf­­platta på 84 tum (alltså med en dia­gonal på 210 centi­­meter), avsedd för grupp­­möten och video­­kon­fe­renser. Den visades upp i januari 2015 (länk).

[surfplattor] [ändrad 18 april 2017]