Stenhagen, Jan-Jöran

pseudonymen bakom flera satiriska böcker om it-världen, utgivna på 1980- och 1990‑talen. – Det finns skäl att tro att böckerna helt eller delvis är skrivna av Jan Freese†, troligen tillsammans med Bengt Göran Wenner­sten (1943), tidigare chefredaktör för tidningen Datavärlden. – Böckerna är Data­dyrkarna (1982), Sam­körarna (1983), Informania (1984), Dubbeldyrkarna (1986), Lucy: i tangentens riktning (1989), Från då till vad? (1990) och År 00 (1996).

[böcker] [pseudonymer] [ändrad 15 maj 2018]

Freese, Jan

(19332007) – svensk ämbetsman och företagare, generaldirektör för dåvarande Datainspektionen† 19771986. 1986—1992 var Freese vice vd på Sveriges Industriförbund, 1992—1994 generaldirektör för Telestyrelsen (före­gångare till PTS), 1994—1997 generaldirektör för PTS. – Freese var också grundare och styrelseordförande i företaget Nordisk mobiltelefoni Sverige, numera Net 1. – Jan Freese gav 1987 ut den självbiografiska boken Den maktfullkomliga oförmågan. Mycket tyder också på att Jan Freese, eventuellt tillsammans med någon annan, stod bakom pseudo­nymen Jan‑Jöran Stenhagen.

[jan freese] [personer] [ändrad 4 november 2019]