dumpmon

Dump monitor – ett automatiskt program som söker igenom paste‑sites efter information. Det kan ses som en specialiserad sökmotor. Dumpmon används främst för att söka efter känslig information som har kommit på avvägar och som har dumpats på en paste‑site (inklistringssajt). – Dumpmon är en så kallad robot som är tillgänglig genom Twitter. Vem som helst kan in­stru­era dumpmon att söka igenom paste‑sites efter ett namn, ett konto­nummer eller annan text som kan tänkas förekomma i stulen information. På så sätt kan man snabbt få tips om att lösenord eller annat har kom­pro­met­te­rats. – Dumpmons upphovsman Jordan Wright uppger att dumpmon hittar sökt information betydligt snabbare än vad till exempel Google gör. – Se denna länk (från 2013).

[it-säkerhet] [ändrad 14 januari 2020]