binärkod

(binary, binary code) – datorprogram i form av en serie ettor och nollor som kan köras direkt i datorn. Binärkod är det man får när man kompilerar källkoden till ett datorprogram. Samma källkod kan realiseras som många olika binärkoder beroende på vilken kompilator man använder. – Programmerare kan också skriva binärkod direkt, även om det är svårt: då kallas det för maskinkod. Binärkod måste vara anpassad till den datortyp och det operativsystem som den ska köras på. – Kallas på svenska ibland bara för binär.

Jaiku

nerlagt socialt nätverk för mikrobloggar. Det fanns 2006—2012. – Jaiku påminde om Twitter, men var något äldre. Jaiku öppnades för all­män­heten i juli 2006 av Jyri Enge­ström och Petteri Koponen i Helsing­fors. – Namnet Jaiku anspelar på den japanska dikt­formen haiku – mikro­blog­gan­det anses påminna om de kon­cent­re­rade formu­le­ringarna i haiku – och på jojk. – Jaiku köptes i oktober 2007 av Google. I januari 2009 med­de­lade Google att all ut­veck­ling av Jaiku inom Google skulle upp­höra av bespa­rings­skäl. Och i januari 2012 lades Jaiku ner. – käll­koden till Jaiku är till­gäng­lig som öppen källkod under namnet Jaiku­engine, se här.

skriptspråk

(scripting language) – språk för programmering av skript. – Sådana språk brukar vara inter­prete­rade språk: källkoden kompi­leras alltså inte, utan den översätts vid körningen till maskin­kod. Detta är bland annat för att käll­koden ska vara lätt att granska och ändra, eftersom det ofta är enskilda användare som pro­gram­merar skript för eget behov. – Det finns tusen­tals skript­språk för olika ändamål, till exempel Javascript, Perl, PHP, Python, Ruby och många fler. Det finns också ”vanliga” programspråk som lämpar sig för programmering av skript.