de-IOE

beteckning på Kinas satsning på att tränga ut IBM, Oracle och EMC från den kinesiska marknaden. Deras produkter och tjänster ska ersättas med produkter och tjänster från kinesiska företag.

[företag och ekonomi] [it-politik] [ändrad 10 oktober 2018]

Greatfire

en webbplats som kartlägger vilka ord och sajter som är blockerade i Kina. (Se Gyllene skölden och Gröna dammen.) – Syftet är att de som vill bli lästa i Kina ska använda informa­tionen för att kringgå censuren. Blockerade ord kan till exempel ersättas med bilder av samma ord, eller av det som ordet står för. – Namnet Greatfire anspelar på Great firewall of China, alltså Gyllene skölden. – Se greatfire.org.

[censur] [ändrad 19 juni 2019]

Gyllene skölden

den kinesiska internet-­censuren. På kinesiska: Jīndùn gōngchéng. Även känd som ”The great firewall of China”. – Gyllene skölden har varit i bruk sedan 2003, och övervakar all internetkommunikation till och från Kina. Trafik från vissa IP‑adresser och webb­sidor som innehåller vissa ord blockeras. Den kinesiskspråkiga versionen av Wikipedia har varit blockerad sedan 2015, och i maj 2019 blockerades även Wikipedia på alla andra språk. Det som blockeras har oftast att göra med politik, religion eller sex. – Mer i Wikipedia. – Jämför med Gröna dammen och ryska Björnvallen. – För sätt att kringgå internetcensuren, se Greatfire.

[censur] [ändrad 16 maj 2019]

kvantkryptering

(quantum encryption) – avläsningssäker över­föring av med­delanden genom tillämpning av kvant­fysikens principer. Meddelandena kodas som egenskaper hos fotoner: ettor och nollor representeras av egen­skaper hos enstaka fotoner, vanligtvis polarisering. Det leder till att meddelandet blir omöjligt att avlyssna på vägen. Om obehöriga upp­snappar med­delandet blir det nämligen oläsbart för dem, och avsändaren och mottagaren märker dessutom uppsnappandet omedelbart. (Det kan, mycket allmänt, jämföras med att ta länkar ur en rullande cykelkedja utan att kedjan går av.) – I praktiken används kvant­kryptering bara för att parterna ska komma överens om en engångs­nyckel (one‑time pad) som de sedan använder för att kryptera ett med­del­ande som överförs på vanligt sätt. – Kines­iska forskare visade 2010 att även kvantkrypterade med­delanden kan knäckas, se här. – Kina sände i augusti 2016 upp satelliten Micius som ska användas för experiment med kvant­kryp­ter­ing. – Läs också om kvackare (quantum hackers).

[forskning och experimentell teknik] [kryptering] [kvantdatorer] [ändrad 8 december 2017]

Bureau 121

engelsk beteckning på Nord­koreas påstådda armé av it‑specia­lister. – Bureau 121 har enligt syd­kore­anska upp­gifter sex tusen experter anställda i januari 2015. Enligt vissa källor arbetar Bureau 121 från Shenyang i Kina (där det är lättare att komma åt internet än i Nord­korea). – Bureau 121 uppges vara specialiserad på internet­sabotage, och antas ligga bakom at­tack­erna 2014 i sam­band med premiären på Holly­wood­filmen The Interview (länk), som handlade om ett mord­försök på Nord­koreas ledare Kim Jong Un. – Huvud­uppgiften påstås vara att för­bereda sabotage mot Syd­koreas infrastruktur om det blir krig (se cyberkrigföring). Någon infor­ma­tion från Nord­­korea om Bureau 121 finns givet­vis inte, utan infor­ma­tionen kommer från av­hoppare.

[attacker] [nordkorea] [krig] [ändrad 4 juli 2019]

Baidu

en kinesisk sökmotor som drivs av ett kinesiskt företag med samma namn. – Baidu grundades 1999 och är en av världens tio största sök­­motorer. – Namnet: Full­­ständig kinesisk stav­ning (pinyin) är Bǎidù. Ordet är taget från en 800 år gammal dikt av Xin Qiji, och betyder hundra­­tals gånger. – Se baidu.com (på kinesiska). – Läs också om Baike.

[sök­motorer] [ändrad 23 april 2019]

Baike

kinesisk motsvarighet till Wikipedia. Alltså ett uppslagsverk som finns på internet, och som skrivs och rättas av besökarna. – Det fullständiga namnet är Hùdòng Bǎikē, och sajten hette tidigare Hudong. Baike uppgavs i januari 2015 innehålla elva miljoner artiklar på kinesiska, vilket är dubbelt så många som Wikipedia har på engelska. – Baike drivs av företaget Baidu. – Se baike.com (bara på kinesiska).

[webbuppslagsverk] [wiki]

binär

Trigram från orakel­boken Yi Jing. De kan sägas representera 0—7 med binär notation. – Källa: Wikipedia Commons.

(binary) – om talsystem: med bara två siffror, 1 och 0. Det är det talsystem som används i datorer. – Högre tal än ett skrivs med kom­bi­na­tioner av ettor och nollor: två skrivs ”10”, tre skrivs ”11”, fyra skrivs ”100” och fem blir ”101”. – Det binära tal­systemet används i datorer eftersom det är minst risk för felläsning om det bara finns två värden att välja mellan. Ett och noll representeras i kretsarna av hög och låg spänning, och för att spara energi strävar man efter att hålla den högre nivån så låg som möjligt, vilket ger lite utrymme för fler än två nivåer. – Man säger att det binära talsystemet har basen två och att det decimala har basen tio. – För­växla inte binär med digital. Binär är alterna­tivet till det decimala tal­systemet och till andra tal­system som det hexa­decimala; digital är alterna­tivet till analog. – Läs också om binära multi­pel­­prefix. – Engelska binary kan också betyda binär­kod (binary code), och binär används också på svenska i den be­tyd­el­sen. – Det binära talsystemet lär först ha föreslagits av den tyska filosofen, dip­lom­aten och veten­skaps­mannen Gott­fried Wilhelm von Leibniz (1646-1716, se Wikipedia). Han korresponderade med missionärer i Kina, och blev genom dem inspirerad av orakelstickorna i boken Yì Jīng (se Wikipedia): de kan vara antingen hela eller brutna och kombineras på alla möjliga sätt, och utgör därför ett slags binärt system. – Läs också om unär och om tvåkomplementsform.

[it-historia] [matematik] [ändrad 21 september 2018]