Baidu

en kinesisk sökmotor som drivs av ett kinesiskt företag med samma namn. – Baidu grundades 1999 och är en av världens tio största sök­­motorer. – Namnet: Full­­ständig kinesisk stav­ning (pinyin) är Bǎidù. Ordet är taget från en 800 år gammal dikt av Xin Qiji, och betyder hundra­­tals gånger. – Se baidu.com (på kinesiska). – Läs också om Baike.

[sök­motorer] [ändrad 23 april 2019]

Baike

kinesisk motsvarighet till Wikipedia. Alltså ett uppslagsverk som finns på internet, och som skrivs och rättas av besökarna. – Det fullständiga namnet är Hùdòng Bǎikē, och sajten hette tidigare Hudong. Baike uppgavs i januari 2015 innehålla elva miljoner artiklar på kinesiska, vilket är dubbelt så många som Wikipedia har på engelska. – Baike drivs av företaget Baidu. – Se baike.com (bara på kinesiska).

[webbuppslagsverk] [wiki] [5 januari 2015]

binär

Trigram från orakel­boken Yi Jing. De kan sägas representera 0—7 med binär notation. – Källa: Wikipedia Commons.

(binary) – om talsystem: med bara två siffror, 1 och 0. Det är det talsystem som används i datorer. – Högre tal än ett skrivs med kom­bi­na­tioner av ettor och nollor: två skrivs ”10”, tre skrivs ”11”, fyra skrivs ”100” och fem blir ”101”. – Det binära tal­systemet används i datorer eftersom det är minst risk för felläsning om det bara finns två värden att välja mellan. Ett och noll representeras i kretsarna av hög och låg spänning, och för att spara energi strävar man efter att hålla den högre nivån så låg som möjligt, vilket ger lite utrymme för fler än två nivåer. – Man säger att det binära talsystemet har basen två och att det decimala har basen tio. – För­växla inte binär med digital. Binär är alterna­tivet till det decimala tal­systemet och till andra tal­system som det hexa­decimala; digital är alterna­tivet till analog. – Läs också om binära multi­pel­­prefix. – Engelska binary kan också betyda binär­kod (binary code), och binär används också på svenska i den be­tyd­el­sen. – Det binära talsystemet lär först ha föreslagits av den tyska filosofen, dip­lom­aten och veten­skaps­mannen Gott­fried Wilhelm von Leibniz (1646-1716, se Wikipedia). Han korresponderade med missionärer i Kina, och blev genom dem inspirerad av orakelstickorna i boken Yì Jīng (se Wikipedia): de kan vara antingen hela eller brutna och kombineras på alla möjliga sätt, och utgör därför ett slags binärt system. – Läs också om unär och om tvåkomplementsform.

[it-historia] [matematik] [ändrad 21 september 2018]

Alibaba

ett stort kinesiskt internetföretag – ett av världens största företag för internet­baserade tjänster. – Ali­­baba Group Holding Ltd (det fullständiga namnet), som är verksamt internationellt, grundades 1999 av Jack Ma. Han startade då också sajten alibaba.com som förmedlade kontakter mellan kinesiska företag och utländska kunder. Sedan dess har verksamheten breddats. De senaste åren har Ali­baba vuxit med 30 procent varje år. – Sajten Taobao är en auktions­­sajt av samma slag som eBay. Det är en av världens tjugo mest besökta sajter. Alibaba har också en egen betalningstjänst, Alipay, som 2016 var en av världens största aktörer inom internetbetalningar. Företagsgruppen tillhandahåller också molntjänster och operativsystemet AliOS (tidigare Aliyun och Yun OS). Huvud­kontoret finns i Hangzhou. – I sep­tember 2014 introducerades Alibaba Group på New York‑börsen. Efter första dagen var före­tagets börs­värde 231 miljarder dollar, vilket ska jämföras med 150 miljarder dollar för Amazon och 67 miljarder för eBay. Det var det största börsvärdet hittills vid en börsintroduktion. – Yahoo ägde 22 pro­cent av Alibaba, men sålde en del av sina aktier vid börsintroduktionen. – Se alibaba.com.

[betalningar] [företag] [ändrad 18 december 2019]

Taobao

kinesisk sajt för försäljning av varor från privatperson till privatperson. Alltså som Blocket och eBay. Taobao ingår i Alibaba-gruppen. Det var 2014 en av världens 20 mest besökta sajter. – På kinesiska: Táobǎo Wǎng. Sajten, taobao.com, finns bara på kinesiska.

[företag] [webbtjänster] [ändrad 29 april 2018]

EVD

enhanced versatile disc – ett avvecklat kinesiskt alternativ till DVD. – De första EVD‑produkterna lanserades runt julen 2003, men satsningen på EVD upphörde runt 2008. EVD utvecklades för att ha bättre bild- och ljudkvalitet än DVD. Det utvecklades i Kina med statligt stöd, bland annat för att kinesiska tillverkare genom att gå över till EVD skulle slippa licensavgiften på ungefär 150 kronor per DVD‑spelare. – Se Wikipedia.

[förkortningar på E] [nerlagt] [optiska diskar] [ändrad 17 december 2019]

Tencent

Tencent Holdings Limited – ett kinesiskt före­tag som äger före­tag inom it, internet, sociala medier och telefoni. Ten­cent äger bland annat snabbmedde­lande­tjänsten QQ. Tencent, som grundades 1998, är ett av världens största företag inom it. 2018 räknades Tencent som världens femte mest värdefulla värdemärke. – Se tencent.com.hk.

[företag] [ändrad 1 maj 2020]

Tencent QQ

en snabbmeddelandetjänst som drivs av kinesiska Tencent. Kallas oftast bara för QQ. – Tencent QQ är en av världens största sådana tjänster med nästan 807 miljoner aktiva användare (2o18). Huvuddelen av använd­arna finns i Kina, men QQ finns också på engelska, läs mer på Tencents webbsidor (kan vara långsamma).

[meddelanden] [ändrad 12 november 2019]

Lenovo

kinesisk tillverkare av datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. – Lenovo sålde 2013–2015 flest persondatorer i världen. Företaget, som grundades 1984, blev känt i västvärlden när det 2005 köpte IBM:s tillverkning av persondatorer och bärbara datorer. Lenovo samarbetar också med japanska NEC (nec.com) om persondatortillverkning. I januari 2014 köpte Lenovo också IBM:s tillverkning av servrar med Intel‑processorer. Samma månad köpte Lenovo också Motorola Mobility från Google. – Fram till 2002 använde Lenovo i Europa och USA varumärket Legend. – Se lenovo.com.

[företag] [ändrad 7 september 2018]