efemär

(ephemeral) – obeständig, kortlivad – efemärt nyckelutbyte – användning av krypteringsnycklar som bara används för ett meddelande och som inte sparas. De lever bara ett kort liv i datorns arbetsminne. – Syftet är förstås att hindra utomstående för att komma över nyckeln, och om någon ändå skulle komma över nyckeln är den bara användbar för ett enda meddelande. – Läs också om ratchet samt om flyktig och transient. – Ordet efemär används i många andra sammanhang, både i allmänspråk och i fackspråk, med liknande betydelser.

publik

(public) – offentlig, öppen – tillgänglig för alla. Försvenskad form av engelska adjektivet public, används i svensk fackterminologi när man talar om kryptering och internet. Se publik nyckel. Man talar också om internet som ett publikt (offentligt) nät.

nyckeldeponering

(key escrow) – ett sätt att ge polisen möjlighet att dekryptera krypterade meddelanden. Den som använder ett krypto lämnar, frivilligt eller under tvång, ifrån sig nyckeln till krypteringen till en fristående organisation. Denna organisation lämnar ut nyckeln till polisen efter domstolsbeslut. I vissa varianter lämnar användaren bara ifrån sig en del av nyckeln. Se även key recovery.

message authentication code

(mac) – en sifferserie som bifogas e-post som bevis för att avsändaren är äkta. Metoden förutsätter att sändaren och mottagaren (och inga andra) har en gemensam hemlig nyckel till ett symmetriskt kryptosystem. En mac räknas fram på så sätt att programmet gör ett kondensat (hashvärde) av meddelandets text. Kondensatet, macen, krypteras sedan med den hemliga nyckeln och bifogas meddelandet. Mottagaren dekrypterar macen. Mottagaren räknar också fram ett kondensat av meddelandets text på samma sätt som avsändaren. Om den dekrypterade macen är identisk med kondensatet så kommer meddelandet med stor sannolikhet från den påstådda avsändaren och det har inte ändrats på vägen. En mac påminner om en elektronisk signatur, men bygger till skillnad från elektroniska signaturer inte på kryptering med öppen nyckel utan på gammeldags symmetrisk kryptering.

kryptosystem

utrustning eller datorprogram för kryptering och dekryptering av meddelanden. – Kryptosystem består av krypteringsalgoritm, utrustning eller program för att generera och hantera nycklar samt hjälpmedel för användaren. – Observera att ett kryptosystem inte är detsamma som en krypteringsalgoritm. Kryptosystemet PGP har till exempel bytt krypteringsalgoritm under årens lopp, men det räknas ändå som samma kryptosystem. – Ett kryptosystem bör också klara autentisering.