pro-am

professional amateur – icke-professionell person som startar en stor förändring i datavärlden, politik, mode, underhållning… Ett typexempel är Linus Torvalds med Linux. (Läs också om ordet prosument, prosumer).

OSDL

Open Source Development Lab – ideellt drivet företag för utveckling av Linux, i synnerhet för användning i stora företagssystem. OSDL grundades år 2000 av ett konsortium av företag som IBM, HP och NEC. Linus Torvalds anställdes som forskare 2003.

Irix

SGI:s version av Unix, nedlagd 2006. Sedan slutet av 1990-talet satsar SGI främst på Linux.

guix

syftar på nybörjare som inte klarar av Unix eller Linux utan grafiskt användargränssnitt (gui).