pro-am

professional amateur – icke-professionell person som startar en stor förändring i datavärlden, politik, mode, underhållning… Ett typexempel är Linus Torvalds med Linux. (Läs också om ordet prosument, prosumer).

Irix

SGI:s version av Unix, nedlagd 2006. Sedan slutet av 1990-talet satsar SGI främst på Linux.

guix

syftar på nybörjare som inte klarar av Unix eller Linux utan grafiskt användargränssnitt (gui).

Cryptoloop

program som krypterar filer på hårddisken i linuxsystem. Cryptoloop lägger upp ett krypterat filsystem direkt på hårddisken eller som en partition på hårddisken. Programmet har vissa brister och ersätts därför av ett liknande program, dm-crypt.

Wamp

Windows, Apache, MySQL och PHP, Perl eller Python – en uppsättning program som används i Windows för att programmera och underhålla webbsidor. – Jäm­för med Lamp, där L står för Linux, och Mamp för Macintosh. – Wamp är inte en produkt, utan ett sam­lings­namn på många liknande produkter. – Se Wiki­pedia* (länk).