Arch Linux

Linux-baserat operativsystem, utformat för att vara enkelt och minimalistiskt. Det är en självständigt utvecklad distribution av Linux, men påverkad av operativsystemet Crux. –– Se archlinux.org. –– Fler sorters Linux, klicka här.

Devuan

Linux-baserat operativ­system som är en för­gre­ning av Debian. – Brytningen med Debian skedde i slutet av 2014, och berodde på att Debian insis­te­rade på att använda en system­kompo­nent som heter systemd (se Wiki­pedia). Devuan ska vara som Debian, men utan systemd. –– Devuan uttalas som engelska ”dev one”. –– Se devuan.org. –– Fler sorters Linux här.

Unitedlinux

nerlagd version av Linux. –– United­linux utvecklades fram till 2003 för företagens behov av The SCO Group, Conectiva, Suse och Turbolinux. Den första och enda versionen kritiserades eftersom det såg ut som om Unitedlinux bröt mot principen om öppen källkod, vilket United­linux sedan förnekade. Gruppen upplöstes officiellt 2004, bland annat för att The SCO Groups stämningar mot olika företag gjorde samarbetet omöjligt. –– Fler sorters Linux här.

CoreOS

Linux-baserat operativ­system för samman­kopplade servrar. – CoreOS är avsett för körning av så kallade pro­gram­behål­lare (se till exempel Docker). CoreOS är alltså inte avsett som operativ­­system för person­datorer: modellen med containrar innebär att applika­tionerna är ”för­packade” för att sköta sig själva så mycket som möjligt med minsta möjliga inter­­aktion med värd­­systemet – alltså även med CoreOS. Det är däremot lämpligt för molnet. – Tjänster som Micro­soft Azure, Amazons Elastic compute cloud och VMwares produkter har an­passats till CoreOS. – CoreOS lanserades i oktober 2013 av företaget med samma namn, och har öppen käll­kod. Företaget tjänar pengar genom att operativ­­systemet säljs mot en månads­avgift som ”Managed Linux”, även kallat ”OS-as-a-service”. CoreOS bygger närmast på Chromium OS. – Se coreos.com. – Fler sorters Linux.

uClinux

(eller μClinux) –– avvecklat Linux-baserat operativ­system för inbyggda system. Det har till stor del integrerats i den officiella Linuxkärnan. – uCLinux ut­vecklades först 1998 av D Jeff Dionne och Kenneth Albanowski. Deras första version kunde köras på en Palm Pilot med Motor­ola-pro­cessor. Sedan utvecklades versioner för andra platt­formar, bland annat Arm-pro­cessorer. Sedan 2015 är webbplatsen för uClinux stängd. –– Namnet: uClinux utlästes you-see-Linux. Men den ur­sprungliga stavningen var μClinux: μC står för micro­controller (se μ). Oftast användes stavningen med vanligt u. –– Fler sorters Linux.

Tails

operativsystem för anonym och ospårbar internetkommunikation. –– Tails är avsett att köras från ett usb-minne, och lämnar då inga spår på den dator som det har körts på. Tails levereras med förinställda program för anonym och ospårbar kommunikation. Bland annat ingår OpenPGP och OTR för kryptering samt Tor för ospårbar kommunikation. Själva operativ­systemet är baserat på Debian, ett utförande av Gnu/Linux. –– Se tails.boum.org, där Tails också kan laddas ner gratis. –– Se också Byzantium och Haven samt Satya (under Silentkeys). –– Fler sorters Linux.

Gentoo

ett utförande av Linux. –– Gentoo skiljer sig från andra dis­tri­bu­tioner av Linux genom att det kom­pi­leras på plats av användaren, och då an­passas till den dator som det ska köras på. –– Gentoo hette först Enoch Linux. Namnet Gentoo är taget från den snabbaste ping­vin­arten (se Tux). – Se gentoo.org. –– Ner­lagda kubanska Nova byggde på Gentoo. –– Fler sorters linux.