Tails

operativsystem för anonym och ospårbar internetkommunikation. –– Tails är avsett att köras från ett usb-minne, och lämnar då inga spår på den dator som det har körts på. Tails levereras med förinställda program för anonym och ospårbar kommunikation. Bland annat ingår OpenPGP och OTR för kryptering samt Tor för ospårbar kommunikation. Själva operativ­systemet är baserat på Debian, ett utförande av Gnu/Linux. –– Se tails.boum.org, där Tails också kan laddas ner gratis. –– Se också Byzantium och Haven samt Satya (under Silentkeys). –– Fler sorters Linux.

Gentoo

ett utförande av Linux. –– Gentoo skiljer sig från andra dis­tri­bu­tioner av Linux genom att det kom­pi­leras på plats av användaren, och då an­passas till den dator som det ska köras på. –– Gentoo hette först Enoch Linux. Namnet Gentoo är taget från den snabbaste ping­vin­arten (se Tux). – Se gentoo.org. –– Ner­lagda kubanska Nova byggde på Gentoo. –– Fler sorters linux.

Steam OS

Linux-baserat operativsystem avsett för hemma­under­håll­ning. Knutet till Steam, ett system för han­tering av dator­spel och digital under­håll­ning. Steam är utformat för att ge bra resultat på stora bild­skärmar, som tv-skärmar. –– Se denna länk. –– Fler sorters Linux.

Meego

avvecklat Linux-baserat operativsystem för smarta mobiler. – Meego ut­vecklades av Intel och Nokia i samarbete. Meego gick 2012 upp i ett nytt pro­jekt, Tizen. – Meego till­känna­gavs i början av 2010 som en samman­slagning av Intels Moblin och Nokias Maemo. Version 1.0 släpptes i maj 2010. Meego skulle användas på många slags hand­hållna och bär­bara apparater. Att projektet skulle gå upp i Tizen beslöts 2012. – Några av ut­vecklarna av Meego grundade företaget Jolla och vidare­utvecklade Meego till ett nytt operativ­system, Sailfish. –– Läs också om Mer, som också bygger på Meego. –– Fler sorters Linux.

Ubuntu

ett av de vanligaste utförandena av Gnu/Linux. –– Ubuntu är baserat på Debian. I grund­utförande har Ubuntu det grafiska användar­gräns­snittet Gnome. Operativ­systemet kan laddas ner gratis från ubuntulinux.org. – – Ubuntu utvecklas av företaget Canonical. Se också stiftelsen Ubuntu Foundation (länk). –– Ubuntu är ett ord på de syd­afri­kanska språken zulu och xhosa. Det betyder ’’medmänsklighet’’, ’’solidaritet’’, ’’allmän hygg­lig­het’’.– Efter­som de ofta har namn som slutar på -buntu kallas Ubuntu­varianterna ibland för *buntu. – Det finns många utföranden av Linux som är baserade på Ubuntu. För en lista, klicka här. –– Se också Ubuntu Phone OS, Ubunto on tablets och Ubuntu for Android. ––– Fler sorters Linux här.

[ubuntu]

Asianux

troligen avvecklat Linux-baserat operativsystem som utvecklades av företag i Japan, Kina och Sydkorea. – Senaste versionen av Asianux är från 2011, vilket tyder på att projektet ligger nere (2016). Projektet startade 2004 och var tänkt som ett alternativ till Microsoft* Windows. – Se asianux.com (föråldrad). – Fler sorters Linux.

Slackware

version av Linux, utvecklad 1993 av Patrick Volker­ding (webb­sida). – Slackware är ett enkelt ut­förande av Linux i den be­märkelsen att det är enkelt för den som be­härskar Unix. – Slack­­ware är den äldsta distributionen av Linux som fort­­farande ut­vecklas. –– Se slack­ware.com eller slackware.com. ––  Namnet: An­spelar på to slack, ungefär ’’att slappa’’, ett efter­­­strävans­­värt till­stånd enligt skämt­religionen Church of the sub­­genius (länk). – Fler sorters Linux.

Fedora

Bild på hatt.
Känd från Indiana Jones.
      1. – ett utförande av Linux, baserat på det ner­lagda Red Hat Linux. – Varu­­märket Fedora till­hör före­taget Red Hat, men ut­veck­lingen av Fedora görs av den fri­­stå­ende gruppen Fedora Project (länk). Tidiga versioner av Fedora kallades för Fedora Core. –– Se getfedora.org. –– Se också Linpus. –– Ett ut­förande av Fedora för enkorts­­datorn Rasp­berry Pi är Pidora. –– Fler sorters Linux;
      2. Flexible extensible digital object repository architecture – system för arkivering av digital in­formation, utvecklat vid amerikanska Cornell-universitetet. –– Se fedora-commons.org

– Ordet: På engelska är en fedora ett slags herr­hatt.