Xubuntu

utförande av operativsystemet Ubuntu (en form av Linux*) med an­vändar­gräns­snittet* Xfce. –– Xu­buntu är mindre re­surs­krävande än standard-Ubuntu och Ku­bunto, främst på grund av Xfce. Det kan därför köras på äldre datorer som inte klarar de andra Ubuntu-varianterna. –– Namnet uttalas ””zzubuntu””. –– Se xubuntu.org. –– Fler sorters Ubuntu.

Kubuntu

utförande av operativ­systemet Ubuntu (som i sin tur är ett ut­för­ande av Linux) med an­vändar­gräns­snittet* KDE (därav K:et i Ku­buntu). –– Se kubuntu.org. –– Fler sorters Ubuntu.

Ubuntu Jeos

tidigare variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) för servrar, avsett för körning av server­­baserade ap­pli­ka­tioner. Sedan 2008 ingår det i Ubuntu Server. –– Namnet: För­kort­ning för just enough operating system. Skrevs oftast JeOS och ut­ta­la­des som engelska juice. – Se Ubuntus webb­­sidor (länk) och se också Jeos. –– Fler sorters Ubuntu.

Gobuntu

avvecklad variant av operativsystemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux*), ut­veck­lad strikt i enlig­het med FSF:s principer för fri mjuk­vara. Hette först Gnubuntu, senare Ubuntu-libre, sedan juli 2007 Gobuntu, men av­veck­la­des 2009. Ut­veck­lingen slogs då ihop med huvud­ver­sionen av Ubuntu. –– Go­buntu ska inte för­väx­las med Goobuntu. –– Fler sorters Ubuntu.

Goobuntu

version av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) som används internt på Google. –– Goo­buntu är bara en mindre mo­di­fi­ering av huvudversionen av Ubuntu, och den sprids inte utanför Google. – En be­skriv­ning från 2012 av Goo­buntu finns här. –– Goo­buntu ska inte för­väx­las med operativ­systemet Gos, som också bygger på Ubuntu, och inte heller med det av­veck­lade Gobuntu med ett O. –– Google har två andra Linux-baserade operativ­system, nämligen Android och Chrome OS. –– Fler sorters Ubuntu.