Gizmo5

ett nerlagt nätverk för internettelefoni och ett klientprogram för det nätverket. Uppköpt av Google i november 2009 och nerlagt 2011. Gizmo5 konkurrerade främst med Skype, men byggde huvudsakligen på öppna standarder som SIP. Klientprogrammet var dock inte öppet. – Gizmo5 startades under namnet Sipphone, senare Gizmo Project, av Michael Robertson, grundare av Linspire. – Se också ordet gizmo.

[nerlagt] [telefoni] [ändrad 31 mars 2020]

Freespire

ett återuppståndet utförande av Linux för persondatorer. – Freespire är, som namnet antyder, rätt likt det avvecklade Linspire†. – Namnet Freespire användes först 2005 av ett Linspire-liknande operativsystem från en Andrew Betts. På begäran av Linspire ändrade Betts namnet till Squiggle OS (avvecklat). 2006 började Linspire att använda namnet Freespire på ett projekt där en förgrening av Linspire utvecklades av frivilliga. – Efter version 2.08, som kom 2007, hände ingenting förrän 2018, då version 3.0 släpptes. – Se freespire.net. (Sajten freespire.com har inget med operativsystemet att göra, utan används till en kampanj mot Linspires grundare Michael Robertson.)

[linuxdistributioner] [ändrad 24 november 2022]